Valsts dotācija profesionālās ievirzes sporta skolu treneru atalgojumam nav mainījusies kopš 2017.gada. Ja tā arī turpmāk netiks palielināta, vislielākie zaudētāji būs bērni, jo finansējuma trūkuma dēļ pašvaldību dibinātajās sporta skolās būs sarežģīti turpmāk nodrošināt nodarbības līdzšinējā apmērā, pauž Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) priekšsēdētājs Gints Kaminskis.

Gatavojoties ikgadējām sarunām ar Izglītības un zinātnes ministriju par pašvaldību vajadzībām 2023.gada un vidēja termiņa budžetā, LPS priekšsēdētājs G. Kaminskis nosūtījis vēstuli Ministru prezidentam Krišjānim Kariņam, izglītības un zinātnes ministrei Anitai Muižniecei, finanšu ministram Jānim Reiram un Latvijas Nacionālajai sporta padomei, aicinot īstenot valsts plānošanas dokumentos deklarēto prioritāti bērnu un jauniešu sportam un rast papildu finansējumu, lai varētu nodrošināt profesionālās ievirzes izglītības iestāžu treneru algas.

Valsts Sporta politikas pamatnostādnēs bērnu un jauniešu sporta attīstība nosaukta par prioritāru, un jau pagājušajā gadā LPS aktualizēja šo jautājumu, aicinot paredzēt valsts finansējumu treneru algām.

LPS priekšsēdis G.Kaminskis: “Sporta skolas un sporta klubi šobrīd ir ne tikai vieta, kur aug jaunie talanti, bet tā ir arī vieta, kur bērniem ir iespēja uzlabot savu emocionālo un fizisko veselību, kas jo īpaši svarīga ir Covid-19 pandēmijas laikā. Pandēmijas dēļ bērni pēdējo divu gadu laikā ir daudz cietuši ierobežojumu dēļ, nerisinot jautājumu par sporta treneru atalgojumu, tam būs negatīva ietekme uz mūsu bērnu veselību ilgtermiņā. LPS ir saņēmusi signālus no pašvaldībām, ka tām bez valsts atbalsta būs sarežģīti nodrošināt sporta nodarbības un dalību sacensībās līdzšinējā apmērā.”

Pašvaldībām pietrūkst aptuveni 15% no nepieciešamā finansējuma treneru algām, turklāt pašvaldību dibinātajās sporta skolās valsts dotācija treneru algām veido vidēji tikai trešo daļu no visām izmaksām. Vienlaikus pašvaldības sedz virkni citu sporta skolu izdevumu, tostarp administratīvos izdevumus, apmaksā sporta bāzes uzturēšanu, inventāru, bērnu sporta nometnes, transportu, kā arī ēdināšanas un izmitināšanas izdevumus izbraukuma sacensībās.

2022.gadā papildus jau esošajām ir akreditētas un finansējuma saņēmēju skaitam pievienosies vairākas privātās sporta skolas, bet kopējais audzēkņu skaits pieaudzis par 2 433 audzēkņiem. Vienlaikus saistībā ar energoresursu cenu pieaugumu ievērojami palielinājušās sporta bāzu uzturēšanas, transporta, ēdināšanas un citas izmaksas, tāpēc sporta skolām un klubiem var būt neiespējami pilnvērtīgi nodrošināt akreditēto profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanu.

Vēstulē valsts amatpersonām LPS priekšsēdis vērš uzmanību, ka gadījumā, ja netiks rasts risinājums treneru algām, var nākties slēgt no pagājušā gada septembra darbojošās treniņu grupas.

youtube icon
Abonēt youtube