Foto: Unplash.com

Čeku loterijas ietvaros arī 2022.gadā katru ceturksni tiks uzraudzītas konkrētas nozares, ar kuru attaisnojuma dokumentiem var piedalīties īpašā “nozaru izlozē” un katru mēnesi laimēt trīs naudas balvas 500 eiro vērtībā. Jaunā gada pirmajā ceturksnī kā īpašās nozares izvēlētas sporta nodarbību pakalpojumu un fiziskās labsajūtas uzlabošanas pakalpojumu nozares.

Valsts ieņēmumu dienests norāda, ka šīs abas minētās nozares ir pakļautas augstākam ēnu ekonomikas riskam. Tas nozīmē, ka tajās pastāv lielāka iespēja nesaņemt darījumu apliecinošu dokumentu – čeku, kvīti, biļeti vai rēķinu, un lielāka varbūtība, ka no gūtās peļņas netiek nomaksāti nodokļi. Tāpēc tieši tās ir izvēlētas kā tematiskās nozares 2022.gada pirmajam ceturksnim.

Šī gada pirmajos trijos mēnešos – janvārī, februāri un martā iedzīvotāji aicināti pievērst īpašu uzmanību tam, vai darījumu apliecinošs dokuments – čeks, kvīts vai rēķins tiek saņemts pēc sporta nodarbības, fitnesa kluba apmeklējuma, spa procedūras vai masāžas. Reģistrējot tieši šo nozaru attaisnojuma dokumentus čeku loterijā, trīs mēnešus būs iespēja laimēt trīs naudas balvas 500 eiro vērtībā.

VID izraudzītās tematiskās nozares publicētas čeku loterijas tīmekļvietnē https://cekuloterija.lv/nozares. Turpat var arī uzzināt, kā pārliecināties par to, vai saņemtais attaisnojuma dokuments atbilst tematiskajam ceturksnim.

Tematiskās nozares kopš pērnā gada aprīļa tiek izraudzītas, lai pievērstu iedzīvotāju uzmanību nozarēm ar īpaši augstu ēnu ekonomikas risku. Tās izvēloties, tiek ņemta vērā VID rīcībā esošā informācija, piemēram, nedeklarētās darba samaksas īpatsvars, riskanto uzņēmumu īpatsvars nozarē, līdz šim čeku loterijā reģistrēto maksājumu apliecinošos dokumentu skaits u.c. Tiek izvērtēti arī ārējās vides faktori, piemēram, nozaru aktualitāte tematiskā ceturkšņa laikā.

Loterijas dalībniekiem ik mēnesi ir iespēja pretendēt uz 35 naudas balvām 100 eiro vērtībā, trīs laimestiem 5 000 eiro vērtībā un vienu laimestu 10 000 eiro apmērā, bet ik mēnesi trīs naudas balvas 500 eiro vērtībā tiek izlozētas tikai starp nozares čekiem. Katru mēnesi tiek izlozētas ne tikai naudas balvas, bet arī dažādas vērtīgas Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieku sarūpētās balvas.

Čeku loterijā var piedalīties ikviens, reģistrējot tīmekļvietnē www.cekuloterija.lv čeku, kvīti, biļeti vai ar internetbankas starpniecību apmaksātu rēķinu, kas izsniegts par pirkumiem internetā vismaz 5 eiro vērtībā. Darījumu apliecinošajam dokumentam ir jābūt izsniegtam par preci vai pakalpojumu, kas saņemts no Latvijā reģistrēta nodokļu maksātāja.

youtube icon
Abonēt youtube