Foto: Unplash.com/ attēlam ir ilustratīva nozīme

Šīs nedēļas sākumā portālā TVNET publicētas divas publikācijas, kuru saturs dod pamatu secinājumam, ka reliģiskās organizācijas „Jehovas liecinieki” darbība, iespējams, ir pretrunā ar Latvijas Republikas Satversmi un citiem normatīvajiem aktiem, tās darbība, iespējams, apdraud sabiedrisko kārtību, personu veselību un tikumību, norāda Ģenerālprokuratūra.

Runa ir par sekojošām publikācijām: „TVNET pēta ⟩ Kas patiesībā notiek aiz Jehovas liecinieku sektas durvīm? Jāņa Folkmaņa stāsts” un „TVNET pēta ⟩ „Dievam būtu jānosarkst par šādu savu kalpu dzīvesveidu.” Bijušo jehoviešu Intas un Ivetas pieredze”.

Saskaņā ar Reliģisko organizāciju likuma 4. panta otro daļu nevienai personai savas reliģiskās pārliecības dēļ nav tiesību neievērot likumus, bet šā likuma 18. panta otrā un trešā daļa paredz, ka reliģiskās organizācijas darbību, pamatojoties uz tiesas nolēmumu, var izbeigt, ja tā ir pretrunā ar Latvijas Republikas Satversmi, citiem normatīvajiem aktiem vai statūtiem (satversmi, nolikumu), ja reliģiskā organizācija aicina citus neievērot likumu, ja reliģiskā organizācija ar savu darbību (mācību) apdraud demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrisko mieru un kārtību, kā arī citu personu veselību un tikumību. Pieteikumu tiesā var iesniegt tikai ģenerālprokurors.

Prokuratūras likuma 16. panta otrās daļas 1. punkts nosaka, ka prokuroram ir pienākums veikt nepieciešamos pasākumus personu un valsts tiesību un likumīgo interešu aizsardzībai, ja ģenerālprokurors vai virsprokurori atzīst šādas pārbaudes nepieciešamību.

Ar 2022. gada 30. marta ģenerālprokurora pienākumu izpildītāja rezolūciju Ģenerālprokuratūras Darbības kontroles un starptautiskās sadarbības departamenta Prokuratūras funkciju īstenošanas koordinācijas nodaļas prokuroram uzdots veikt pārbaudi par reliģiskās organizācijas „Jehovas liecinieki” darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Atbildi publiski sniedz arī reliģiskā organizācija „Jehovas liecinieki”, uzsverot satraukumu par sūdzībām.

“Pilnīgi nesaprotami ir tas, ka TVNET pārstāvji nesazinājās ar “Jehovas liecinieku” organizāciju, pirms izlēma publicēt šos rakstus ar tajos ietvertajām nepamatotajām apsūdzībām, kuru avots ir daži bijušie “Jehovas liecinieki”. Organizācija žurnālistiem būtu varējusi sniegt patiesu un viegli pārbaudāmu informāciju — secinājumus, ko izteikuši sociologi un citi speciālisti, kas ir vispāratzītas autoritātes savās jomās, kā arī atzinumus, kas ietverti dažādu starptautisko tiesu lēmumos. Šajā situācijā “Jehovas liecinieku” organizācija apsver, kādus juridiskus risinājumus izvēlēties, lai vērstos pret tiem, kas publicēja apmelojošus un nepatiesus apgalvojumus par viņiem,” komentē “Jehovas liecinieku” preses dienesta pārstāvis Vjačeslavs Zaicevs.

Vienlaikus preses dienesta pārstāvis pauž, ka, viņuprāt, publikācijas uztverts kā uzbrukums pret “Jehovas lieciniekiem, kas atgādinot dezinformācijas kampaņu, kas pret “Jehovas lieciniekiem” sasvulaik tika vērsta Krievijā, lai panāktu viņu darbības aizliegšanu un attaisnotu pret viņiem vērstās reliģiskās vajāšanas.

“Krievijas valdības rīcība šajā jautājumā ir izraisījusi starptautisku nosodījumu. 2021. gada 17. decembrī Latvija parakstīja Kopīgo paziņojumu, ko bija sagatavojis ASV Valsts departaments. Šajā paziņojumā tika izteiktas ”nopietnas bažas” par Jehovas liecinieku vajāšanu un diskriminēšanu dažās valstīs,” paskaidrojumu sniedz V. Zaicevs.

Prokuratūra gan vēl atgādina, ka 2020. gada 23. martā ģenerālprokurors Vidzemes rajona tiesā iesniedza prasības pieteikumu par reliģiskās organizācijas „Pirmā Evanģēliskā Jēzus draudze” darbības izbeigšanu sakarā ar to, ka organizācijas darbībā konstatējami Latvijas Republikas Satversmē definēto cilvēka pamattiesību pārkāpumi, kā arī pēc prokuratūrā  veiktās pārbaudes par reliģiskās organizācijas „Jaunā paaudze” darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām 2021. gada 10. novembrī Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesai iesniegts prasības pieteikums par reliģiskās organizācijas „Evaņģēlisko kristiešu baznīcas „Jaunā paaudze” Rīgas draudze” un reliģiskās organizācijas „Evaņģēlisko kristiešu baznīca „Jaunā paaudze”” darbības izbeigšanu.

Vienlaikus prokuratūra vērš uzmanību, ka gadījumos, ja kādas personas vai personu apvienības darbībās konstatējama prettiesiska rīcība, atbilstoši prettiesiskās rīcības raksturam nepieciešams vērsties kompetentajā tiesībsargājošā iestādē.

youtube icon
Abonēt youtube