Leons Rusiņš. Foto: Facebook @Valsts policija

Ģenerālprokuratūrā noslēgusies pārbaude par materiāliem un kriminālprocesiem, kuros kā iespējami vainīgā persona norādīts Leons Rusiņš. Pārbaudē pastiprināti tika izvērtēta prokuratūras atbildīgo amatpersonu rīcības likumība, pamatotība, savlaicīgums, realizējot tām uzliktos pienākumus.

Lai izdarītu objektīvus secinājumus, pārbaudes laikā pieņemta virkne paskaidrojumu no kriminālprocesus veikt pilnvarotajām amatpersonām tostarp par savstarpējo sadarbību un komunikāciju par cietušās 2022.gada 15.septembra prokuratūrā iesniegtā iesnieguma virzību, tā izskatīšanas rezultātiem un kontroli, kā arī par prokurora komunikāciju ar cietušās juridiskās palīdzības sniedzēju. Pārbaudes laikā veikti vairāki prokurora reaģēšanas pasākumi, informē Latvijas Republikas prokuratūra.

Pārbaudes rezultātā ir konstatēts pamats materiālu, jautājumā par divu prokuroru iespējamā disciplinārā pārkāpuma fakta konstatēšanu, iesniegšanai Prokuroru atestācijas komisijai, kā arī materiālu iesniegšanai Prokuroru atestācijas komisijai jautājumā par viena prokurora rīcības izvērtēšanu par iespējamiem Latvijas prokuroru ētikas kodeksa normu pārkāpumiem.

Pārbaudes rezultātā Ģenerālprokuratūrā uzsākti divi kriminālprocesi, tajā skaitā par Rusiņa iespējami izdarītiem noziedzīgiem nodarījumiem – vajāšanu un draudiem izdarīt slepkavību un nodarīt smagu miesa bojājumu – pret cietušo tirdzniecības centra “Sēlija” stāvlaukumā.

Prokuratūrā turpinās pārvaldības procesu pārskatīšana un pilnveide. Tiek pārskatīti un vērtēti iekšējie tiesību akti.

Šā gada 21.jūlijā papildināts un precizēts iekšējais normatīvais akts – ģenerālprokurora rīkojums -, uzdodot prokuroriem nekavējoties, no kriminālprocesa uzsākšanas dienas, iesaistīties kriminālprocesa īstenošanā, nolūkā nekavējoties nodrošināt izmeklēšanas kvalitāti un efektivitāti, arī tādos kriminālprocesos, kas saistīti ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu, ja tas izdarīts pret personu, ar kuru noziedzīgā nodarījuma izdarītājs ir pirmajā vai otrajā radniecības pakāpē, vai pret laulāto vai bijušo laulāto, vai pret personu, ar kuru noziedzīgā nodarījuma izdarītājs ir vai ir bijis pastāvīgās intīmās attiecībās, vai pret personu, ar kuru noziedzīgā nodarījuma izdarītājam ir kopīga (nedalīta) saimniecība ģimenē.

Lasiet arī: Nedēļas horoskops: 28. jūlijs – 3. augusts

Ģenerālprokuratūras veiktās pārbaudes ietvaros pārbaudītas divas iztiesātas krimināllietas, kurās Rusiņš atzīts par vainīgu četru noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā, kas saistīti ar nolēmumu par aizsardzību pret vardarbību nepildīšanu, un viena iztiesāšanas stadijā esoša krimināllieta, kurā Rusiņš apsūdzēts par astoņu noziedzīgu nodarījumu – nolēmuma par aizsardzību pret vardarbību nepildīšanu – izdarīšanu. Tāpat arī viens izmeklēšanas stadijā esošs kriminālprocess, kurā tiek izmeklēti 15 noziedzīgi nodarījumi, tai skaitā, par nolēmuma par aizsardzību pret vardarbību nepildīšanu, huligānismu, neslavas celšanu, vajāšanu, draudiem izdarīt slepkavību un nodarīt smagu miesa bojājumu. Kā arī veikta sešu materiālu pārbaude saistībā ar Rusiņa rīcību, kuros pieņemti lēmumi par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu, 21 materiāla pārbaude saistībā ar L. Rusiņa rīcību, par ko uzsākti administratīvo pārkāpumu procesi.

Saistītās tēmas: Jēkabpils lietaLeons Rusiņš

youtube icon
Abonēt youtube