Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejā akceptēti priekšlikumi šā gada budžeta grozījumiem. Lai nodrošinātu pedagogu darba samaksu atbilstoši jaunajiem normatīvajiem dokumentiem, 2016. gadā trim mēnešiem papildus nepieciešami 2 473 340 eiro.

Vēl 230 000 eiro papildus vajadzīgi, lai izmaksātu pabalstus Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu pedagoģiskajiem darbiniekiem. Tradicionāli šis pabalsts tiek maksāts uz Skolotāju dienu. Pēc Izglītības, kultūras un sporta departamenta ierosinājuma pabalsta apmērs būs 75 eiro, neieskaitot nodokļus (iepriekš tas bija 71,14 eiro, kas radās konvertējot 50 latus uz eiro). Tā kā, ieviešot jauno pedagogu darba samaksas modeli, ne visiem pedagoģiskajiem darbiniekiem ir iespējams nodrošināt pilnu amata slodzi, tad tiks noteikts, ka pabalstu izmaksās katram Rīgas pašvaldības vispārizglītojošo skolu, internātskolu un speciālo internātskolu, pirmsskolas izglītības iestāžu, bērnu uzturēšanās iestāžu, mūzikas un mākslas skolu, kā arī sporta un interešu izglītības iestāžu pedagoģiskajam darbiniekam.

Kopumā izglītības, kultūras un sporta vajadzībām budžeta grozījumos papildus tiek prasīti 3 301 750 eiro, jo ir nepieciešami līdzekļi arī citām vajadzībām, piemēram, 140 705 eiro ir nepieciešami, lai nodrošinātu jauno sporta kompleksu un laukumu, kas atrodas pie Rīgas 84. vidusskolas, Rīgas Juglas vidusskolas, Rīgas Austrumu vidusskolas un Rīgas 22. vidusskolas, darbību.

Gala lēmumu par budžeta grozījumiem pieņems Rīgas dome.

 

giphy-3

Saistītās tēmas: BudžetsRigasDomeSkolotājuAlga

Komentāri 0

youtube icon
Abonēt youtube