Šī gada deviņos mēnešos no 178 Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) reģistrētajiem bijušajiem ieslodzītajiem 140 personas ir iekārtojušās darbā, šodien Tieslietu ministrijas (TM) organizētajā preses konferencē pastāstīja NVA direktora vietniece Inese Šteina.

TM šodien informēja par divu projektu īstenošanu, ar kuriem tiks modernizēta ieslodzīto resocializācijas sistēma. Šteina klātesošajiem skaidroja, ka viens no būtiskākajiem aspektiem, kāpēc ir liels bezdarba līmenis starp bijušajiem ieslodzītajiem, bieži vien ir darba tirgum neatbilstošas prasmes.

Tāpēc NVA jau tagad tiek piedāvātas atbalsta programmas un konsultācijas no ieslodzījuma vietām atbrīvotajiem, lai palīdzētu viņiem iekļauties darba tirgū.

Šteina pastāstīja, ka šī gada septembra beigās NVA bija reģistrētas 178 personas pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma vietas. Lielākajai daļai no šiem cilvēkiem jeb 40% bija apgūta tikai pamatizglītība, profesionālā izglītība bija apgūta 25%, bet augstākā – tikai 1%.

No šiem NVA reģistrētajiem bijušajiem ieslodzītajiem 140 deviņos mēnešos sākuši darba gaitas.

Skaidrojot NVA darbības projektā “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū”, aģentūras pārstāve teica, ka plānots sniegt individuālas karjeras konsultācijas, ieslodzītajiem tiks stāstīts par profesionālo perspektīvu, tāpat arī notiks profesionālās izglītības programmu klāsta izvērtēšana atbilstoši valsts pieprasījumam. Šteina piebilda, ka gada laikā konsultācijas plānots sniegt vidēji 586 personām.

Kā ziņots, šogad novembrī Ieslodzījuma vietu pārvalde slēgs līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projektu “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” un “Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana” īstenošanas sākšanu. Projektu mērķi ir paaugstināt ieslodzījumu un probācijas darbinieku kvalifikāciju, kā arī veicināt ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un iekļaušanu darba tirgū.

Projekts “Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana” ir vērsts uz ieslodzījuma vietu un probācijas darbinieku profesionālās kapacitātes celšanu un mācību sistēmas pilnveidi. Projektā plānots nodrošināt apjomīgu apmācību, atbalsta un motivācijas pasākumu ieviešanu, kā arī darbinieku atlases sistēmas pilnveidi. Projektā tiks izvērtēta esošā resocializācijas sistēma un izstrādāts mehānisms tās efektivitātes paaugstināšanai, apzinot un praksē ieviešot jaunus instrumentus – resocializācijas programmas, atbalsta programmas un citas -, kam būs tieša ietekme uz ieslodzīto un bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū. Projektā tiks veikta arī virkne pētījumu, uz kuru rezultātiem tiks balstīta rekomendāciju izstrāde un metodes esošās resocializācijas sistēmas pilnveidei.

Savukārt projekts “Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū” paredz veicināt ieslodzīto un bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un to iesaisti darba tirgū, kā arī atbalsta pasākumu īstenošanu bijušo ieslodzīto ģimenēm. Projekta īstenošanas gaitā plānots ieviest brīvprātīgo darbu kā soda izpildes procesa sastāvdaļu, tostarp iedzīvināt brīvprātīgo darbu ieslodzījuma vietās. Tiks īstenoti pasākumi ieslodzīto un bijušo ieslodzīto karjeras plānošanai, proti, karjeras konsultācijas, valsts valodas apmācība. Projektā tiks īstenotas arī dažādas aktivitātes, kas saistītas ar atbalsta sniegšanu ieslodzīto un bijušo ieslodzīto ģimenēm, piemēram, speciālistu konsultācijas, pasākumi ieslodzīto tuviniekiem.

Informācija: BNS

Saistītās tēmas: bijušie ieslodzītiedarba gaitasNVA

Komentāri 0

youtube icon
Abonēt youtube