Latvijas Radio aicina sagatavot un iesaistītajām pusēm parakstīt memorandu par finansējuma paaugstināšanas grafiku vidējam termiņam sabiedriskajiem medijiem, aģentūru LETA informēja Latvijas Radio.

Latvijas Radio Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei (NEPLP) iesniedza informatīvo ziņojumu par Latvijas Radio darbības stratēģijas 2019.-2022.gadam ieviešanu un situācijas Latvijas Radio stabilizāciju.

Ziņojumā iekļauts izklāsts par izveidojušos krīzes situāciju un ilgstoši nerisinātajām problēmām, kā arī sniegta informācija par Latvijas Radio vidēja termiņa darbības stratēģijā paredzētajiem attīstības virzieniem un pasākumiem un tiem nepieciešamo finansējumu vidējam termiņam.

Informatīvajā ziņojumā detalizēti skaidrota situācija Latvijas Radio un paveiktais 2019.gadā, kā arī sniegts redzējums par uzņēmuma turpmāko attīstību – skaidroti stratēģijas rīcības virzieni, tostarp satura attīstība, īpašu uzsvaru liekot uz kanālu sadarbību un pētnieciskās un dokumentālās žurnālistikas attīstību, multimediālā satura attīstība, tehnoloģiju un infrastruktūras stiprināšana un attīstība u.c. Tāpat nosaukti veicamie pasākumi darbības efektivitātes paaugstināšanai un strukturālo reformu īstenošanai.

Kopējais finanšu pieprasījums satura stabilizācijai un 2019.gada sabiedriskā pasūtījuma izpildei plānotajā apmērā 2019.gada pēdējos četros mēnešos ir 129 046,1 eiro. Līdzekļus lūgts piešķirt no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. Savukārt, lai stabilizētu situāciju un nodrošinātu Latvijas Radio darbību, noradīts uz nepieciešamību atbalstīt 2020.gada budžeta prioritāro pasākumu, nodrošinot budžeta pieaugumu atlīdzībai un kapacitātes stiprināšanai 989 400 eiro apmērā 2020.gadā un 1,1 miljona eiro apmērā turpmākajos gados.

Lai stabilizētu situāciju un nodrošinātu Latvijas Radio darbību vidējā termiņā, Latvijas Radio informatīvajā ziņojumā norāda uz nepieciešamību Kultūras ministrijai sadarbībā ar NEPLP, Latvijas Radio un Latvijas Televīziju sagatavot memoranda projektu starp NEPLP, kultūras ministru un Ministru prezidentu par sabiedrisko mediju finansējuma paaugstināšanas grafiku atbilstoši Latvijas mediju politikas pamatnostādnēs noteiktajiem 0,19% no iekšzemes kopprodukta, atsevišķi nosakot investīcijas un attīstībai nepieciešamo līdzekļu plānojumu.

Informatīvajā ziņojuma norādīts, ka stratēģijas īstenošana pilnā apmērā ir iespējama vienīgi tad, ja valsts budžeta finansējums Latvijas Radio tiek pakāpeniski palielināts atbilstoši Eiropas Savienības valstu vidējam rādītājam un Latvijas politikas plānošanas dokumentos noteiktajam. Latvijas Radio stratēģijas īstenošanai no pašu līdzekļiem plāno novirzīt ap 2,8 miljoniem eiro, pieņemot, ka, atbilstoši Saeimas lēmumam, Latvijas Radio iziešanai no reklāmas tirgus 2020.-2022.gados tiks piešķirts papildu valsts budžeta finansējums kopumā 8,9 miljonu eiro apmērā. Kopējais papildu nepieciešamais valsts budžeta finansējums stratēģijas īstenošanai četru gadu periodam ir 30 981 101 eiro. Lielāko papildu finansējuma daļu veido līdzekļi, kas nepieciešami Latvijas Radio ēkas Rīgā, Doma laukumā 8, kompleksai renovācijai, taču nepieciešamā finansējuma apmērs ir atkarīgs arī no tā, kāds renovācijas modelis tiks izvēlēts. Stratēģijas īstenošanai nepieciešamā finansējuma aplēses ir indikatīvas, un tās tiks precizētas ikgadējos budžeta pieprasījumos.

NEPLP informatīvo ziņojumu ir iesniedzis Kultūras ministrijai, kura to kā par mediju politiku atbildīgā ministrija virzīs izskatīšanai Ministru kabinetā.

Ziņas avots: LETA

Saistītās tēmas: Latvijas radio

Komentāri 0

youtube icon
Abonēt youtube