Šī gada maijā, salīdzinot ar 2019.gada maiju, rūpniecības produkcijas apjoms* pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās samazinājās par 6,4%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati, un to ietekmēja produkcijas apjoma kritums apstrādes rūpniecībā – par 7,4%. Savukārt neliels produkcijas apjoma pieaugums bija ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 0,6% un elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 0,3%.

Maijā apstrādes rūpniecībā joprojām bija jūtama COVID-19 negatīvā ietekme, kuras rezultātā samazinājās vai tika atcelti produkcijas pasūtījumi un piegādes, kā arī ierobežojumu dēļ saruka kravu pārvadājumu apjoms, kas savukārt ietekmēja izejvielu pieejamību un ražošanas procesus uzņēmumos. COVID-19 kā ražošanas apjoma samazinājuma iemeslu minēja 95 jeb 6,7% apsekoto uzņēmumu un vēl 15 rūpniecības uzņēmumos maija mēnesī nenotika ražošana dīkstāves dēļ.

Produkcijas izlaide samazinājās gandrīz visās apstrādes rūpniecības nozarēs, tai skaitā divās no trim, pēc īpatsvara nozīmīgākajās nozarēs: pārtikas produktu ražošanā un gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas (attiecīgi par 2% un 6,8%). Vislielākais ražošanas apjoma kritums bija automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošanā (automobiļu detaļu un piederumu ražošana, kas sevī ietver dažādas automobiļu sastāvdaļas) – par 45,2%, iekārtu un ierīču remontā un uzstādīšanā – par 36%, tekstilizstrādājumu ražošanā – par 28,9%, dzērienu ražošanā – par 24,9%, apģērbu ražošanā – par 22,9% un mēbeļu ražošanā – par 21,6%.

Ražošanas apjoma kāpums bija pēc īpatsvara lielākajā nozarē – koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanā, izņemot mēbeles – par 2,6%, poligrāfijā un ierakstu reproducēšanā – par 8%, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanā – par 9,3% un citu transportlīdzekļu ražošanā.

2020.gada maijā, salīdzinot ar 2020.gada aprīli, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 4,9%. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā – par 1,7%, ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 2,6% un elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 23%.

Apstrādes rūpniecības apgrozījums**

2020.gada maijā, salīdzinot ar 2019.gada maiju, kopējais apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem faktiskajās cenās samazinājās par 7,7%. Apgrozījums vietējā tirgū samazinājās par 5,5% un eksportā – par 9% (tai skaitā eirozonā – par 12,3%, ārpus eirozonas – par 6%).

2020.gada maijā, salīdzinot ar 2020.gada aprīli, kopējais apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem samazinājās par 1,7%. Apgrozījums vietējā tirgū samazinājās par 2,5% un eksportā – par 1,4% (tai skaitā eirozonā – par 4,6%, bet ārpus eirozonas bija pieaugums par 1,5%).

Jāmin, ka publicētie dati nākamajos mēnešos var tikt precizēti, ja tiks iegūta papildu informācija no uzņēmumiem.


Metodoloģiskie skaidrojumi

*Rūpniecības produkcijas apjoma indekss (RPI) raksturo rūpniecības produkcijas apjoma izmaiņas pārskata periodā, salīdzinot ar bāzes periodu. RPI aprēķina, pārrēķinot produkcijas izlaides rādītāju salīdzināmajās cenās ar ražotāju cenu indeksu palīdzību.

**Rūpniecības apgrozījuma indekss raksturo ikmēneša rūpniecības preču un pakalpojumu tirgus pieprasījuma attīstību. To aprēķina faktiskajās cenās, neizslēdzot cenu ietekmi. Atšķirībā no saražotās rūpniecības produkcijas, kurā ieskaita arī nepabeigtos ražojumus un produkcijas krājumus, apgrozījumā ietver tikai pārdoto produkciju un sniegtos rūpnieciskos pakalpojumus.

Foto: Unplash.com

Komentāri 0

youtube icon
Abonēt youtube