Foto: Unplash.com

Vidējais patēriņa cenu līmenis Latvijā 2020.gada novembrī, salīdzinot ar 2019.gada novembri, samazinājās par 0,7%, liecina jaunākie Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Precēm cenas samazinājās par 1,6%, bet pakalpojumiem palielinājās par 1,4%.

Lielākā ietekme uz vidējā patēriņa cenu līmeņa izmaiņām 2020.gada novembrī, salīdzinot ar 2019.gada novembri, bija cenu kritumam ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem, ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem, apģērbam un apaviem, kā arī cenu pieaugumam pārtikai un bezalkoholiskajiem dzērieniem, ar atpūtu un kultūru saistītām precēm un pakalpojumiem, veselības aprūpei, alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem, restorānu un viesnīcu pakalpojumiem.

Pārtikas un bezalkoholisko dzērienu grupā cenas gada laikā palielinājās par 1,6%, ko visbūtiskāk ietekmēja vidējā cenu līmeņa pieaugums žāvētai, sālītai vai kūpinātai gaļai (+5%) un gaļas izstrādājumiem (+7%). Cenu līmenis gada laikā palielinājās arī svaigiem dārzeņiem (+3,3%), konditorejas izstrādājumiem (+3,3%), maizei (+2,3%), svaigiem augļiem (+3,3%), griķiem (+19,9%), brokastu pārslām (+11,2%), kā arī šokolādei (+4,2%). Savukārt lētāka bija mājputnu gaļa (–2,8%), kartupeļi (–10,3%), un jogurts (–4,7%).

Alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu vidējais cenu līmenis gada laikā pieauga par 1,3%.

Tabakas izstrādājumi sadārdzinājās par 2,9%. Alkoholisko dzērienu cenas pieauga vidēji par 0,4%, galvenokārt cenām palielinoties stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem (+2,7%). Cenu samazinājums bija novērojams alum (–2,5%) un vīnam (–1,4%).

Apģērbu un apavu vidējais cenu līmenis samazinājās par 3,1%. Apģērbu cenas kritās vidēji par 2,3%, bet apavu cenas – par 6,1%.

Ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem cenas samazinājās par 4,6%. Cenu samazinājumu galvenokārt veidoja lētāka siltumenerģija, dabasgāze, elektroenerģija, mājokļa īre un cietais kurināmais. Savukārt dārgāki kļuva mājokļa apsaimniekošanas pakalpojumi, kā arī mājokļa uzturēšanas un remonta pakalpojumi.

Veselības aprūpes grupā vidējais cenu līmenis gada laikā pieauga par 3,2%. Cenu līmeņa pieaugumu ietekmēja zobārstniecības pakalpojumu, vispārējās medicīniskās prakses pakalpojumu un ārstu speciālistu pakalpojumu sadārdzinājums. Savukārt lētāki bija farmaceitiskie produkti.

Ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem cenas samazinājās par 5,3%, ko ietekmēja degvielas cenu samazinājums par 13,9%. Dīzeļdegvielas cenas kritās vidēji par 17,1%, benzīna – par 10,8%, bet auto gāzes – par 5%. Lētāki kļuva pasažieru aviopārvadājumi. Gada laikā cenas palielinājās pasažieru pārvadājumiem pa autoceļiem, pasažieru pārvadājumiem pa jūru, kā arī personisko transportlīdzekļu apkopei un remontam.

Ar atpūtu un kultūru saistītās preces un pakalpojumi sadārdzinājās par 2,3%.

Gada laikā vidējais cenu līmenis pieauga kultūras pakalpojumiem, personālajiem datoriem un barībai lolojumdzīvniekiem. Lētāki bija kompleksie atpūtas pakalpojumi.

Restorānu un viesnīcu pakalpojumu vidējais cenu līmenis pieauga par 1,8%. Cenu pieaugumu galvenokārt noteica ēdināšanas pakalpojumi, tai skaitā vidējais cenu līmenis gada laikā palielinājās ēdnīcu pakalpojumiem – par 5,1%, bet restorānu un kafejnīcu pakalpojumiem – par 2,1%. Savukārt lētāki bija viesnīcu pakalpojumi (–10,6%).

Pārējās patēriņa grupās nozīmīgākais cenu kritums bija autotransportlīdzekļu apdrošināšanai, savukārt cenas pieauga telekomunikāciju pakalpojumiem.

Salīdzinot ar 2015.gadu, patēriņa cenas 2020.gada novembrī bija par 8,3% augstākas. Precēm cenas pieauga par 6,1%, bet pakalpojumiem – par 13,9%.

Vidējais patēriņa cenu līmenis mēneša laikā samazinājās par 0,3%

2020.gada novembrī, salīdzinot ar 2020.gada oktobri, vidējais patēriņa cenu līmenis samazinājās par 0,3%. Precēm vidējais cenu līmenis samazinājās par 0,1% un pakalpojumiem – par 0,6%. Būtiskākā ietekme uz cenu izmaiņām bija cenu kritumam apģērbiem un apaviem, ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem, ar atpūtu un kultūru saistītām precēm un pakalpojumiem, restorānu un viesnīcu pakalpojumiem un alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem, kā arī cenu kāpumam dažādu preču un pakalpojumu grupā, pārtikai un bezalkoholiskajiem dzērieniem, veselības aprūpei.

Mēneša laikā pārtikas un bezalkoholisko dzērienu cenas palielinājās vidēji par 0,4%. Būtiskākā ietekme uz vidējā cenu līmeņa pieaugumu grupā bija svaigiem dārzeņiem (+8,1%), galvenokārt tomātiem un gurķiem. Dārgāka kļuva arī maize (+1,3%), mājputnu gaļa (+1,5%), svaigas vai atdzesētas zivis (+6,8%). Savukārt cenas samazinājās svaigiem augļiem (–3,6%), saldējumam (–3,5%) un rīsiem (–6,0%).

Alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem vidējais cenu līmenis samazinājās par 0,4%, ko galvenokārt ietekmēja cenu kritums alum akciju ietekmē. Tabakas izstrādājumu vidējais cenu līmenis palika nemainīgs.

Apavu un apģērbu cenas samazinājās vidēji par 3,6%. Akciju ietekmē par 8,8% lētāki kļuva apavi un apģērbi – par 2,0%.

Veselības aprūpes grupā vidējais cenu līmenis pieauga par 0,7%, ko galvenokārt ietekmēja cenu kāpums ārstu speciālistu pakalpojumiem un farmaceitiskajiem produktiem.

Ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem cenas samazinājās par 0,7%.

Degviela kļuva lētāka par 0,9%, galvenokārt dīzeļdegviela – par 1,5%. Benzīna cenas samazinājās par 0,6%, bet auto gāzes cenas pieauga par 1,3%. Cenu kritums bija novērots arī pasažieru aviopārvadājumiem.

Ar atpūtu un kultūru saistītām precēm un pakalpojumiem cenas samazinājās vidēji par 0,8%. Lētāki kļuva ziedi, savukārt cenu kāpums bija novērojams personālajiem datoriem un barībai lolojumdzīvniekiem.

Restorānu un viesnīcu grupā cenas samazinājās par 0,6%, ko galvenokārt ietekmēja restorānu un kafejnīcu pakalpojumu cenu samazinājums par 0,6%.

Dažādu preču un pakalpojumu grupā cenas pieauga vidēji par 0,6%, ko noteica akciju noslēgumi personīgās higiēnas precēm un skaistumkopšanas līdzekļiem. Vidējais cenu līmenis samazinājās autotransportlīdzekļu apdrošināšanai.

Pārējās patēriņa grupās nozīmīgākais cenu kritums bija mājokļa īrei, mājokļa tīrīšanas un kopšanas līdzekļiem, savukārt cenas pieauga cietajam kurināmajam.

youtube icon
Abonēt youtube