Foto: Pixabay.com

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir apstiprinājusi jaunus noteikumus, kas būs jāievēro elektroenerģijas un dabasgāzes tirgotājiem, sagatavojot rēķinus lietotājiem. Papildus rēķinos norādītā informācija atgādinās lietotājam par tā iespējām, īpaši apzinoties tiesības par tirgotāja maiņas īstenošanu.

“Strādājot pie noteikumu izstrādes, primāri vērsām uzmanību uz lietotāja aizsardzību. Jaunā rēķinā iekļautā informācija palīdzēs lietotājam apzināties savas tiesības un iespējas, tostarp pieņemt arvien gudrākus lēmumus energoefektivitātes veicināšanā. Šis ir viens no soļiem, lai tirgotāju izrakstītajos rēķinos iekļautā informācija kļūtu par lietotāja rokasgrāmatu, kur tā apkopota vienuviet,” stāsta SPRK Tirgus uzraudzības nodaļas vadītājs Jānis Negribs.

Aktuālā informācija, kas rēķinos turpmāk tiks atspoguļota, būs saistīta ar elektroenerģijas izcelsmes avotiem un tās ražošanas procesa ietekmi uz apkārtējo vidi. Lietotājiem būs pieejama informācija gan par to, kādu īpatsvaru no tam piegādātās elektroenerģijas nodrošinājuši Latvijā esošie ražotāji, ārvalstu tirgotāji un, cik lielu daļu veido iepirktā elektroenerģija biržā, gan par to, cik lielu īpatsvaru no kopējā lietotājam piegādātā apjoma veido elektroenerģija, kas saražota, izmantojot atjaunojamos un fosilos resursus.

“Esam novērojuši, ka jau šobrīd rēķinos norādītā informācija Latvijas lietotājiem lielākoties ir pārsniegusi Eiropas savienības dalībvalstīm noteiktos minimālos standartus. Tomēr neskatoties uz to, lai šis regulējums būtu saistošs pilnīgi visiem tirgotājiem, šobrīd šīs prasības tiek atrunātas SPRK noteikumos,” skaidro SPRK pārstāvis.

Turpinot nodrošinot lietotāju interešu aizsardzību, vienlaikus rēķinos tiks minēta kārtība, kādā mainīt esošo tirgotāju, tostarp par iespējām, kur vērsties domstarpību gadījumā ar pakalpojuma sniedzēju. SPRK kā ārpustiesas instance izskata un izšķir strīdus starp lietotāju un pakalpojuma sniedzēju, līdz ar to turpmāk SPRK kontaktinformācija tiks skaidri norādīta informatīvajā materiālā, atzīmē pārstāvji.

Jāpiemin, ka lietotājiem jaunās izmaiņas rēķinos parādīsies pakāpeniski līdz nākamā gada 1.jūlijam. Šī informācija lietotāju rēķinos var tikt atspoguļota dažādi, piemēram, norādīta saite uz pieejamo papildu informāciju vai pie rēķina pievienots papildu informatīvs materiāls. Informācijas atspoguļošanas veids būs katra tirgotāja individuāla izvēle, ko šie noteikumi neparedz. SPRK ieskatā, pakāpeniski vienlīdzīgas prasības ir ieviešamas arī dabasgāzes nozarē, nodrošinot līdzvērtīgu tirgus pieeju un caurskatāmību.

Noteikumi stājas spēkā līdz ar to publicēšanu Latvijas Vēstnesī.

youtube icon
Abonēt youtube