Foto: Unplash.com

Rīgas domes Mājokļu un vides komiteja otrdien, 12.janvārī, skatīja jautājumu par atkritumu stāvvadu slēgšanu. Kā noteikts Rīgas domes saistošajos noteikumos “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgas pilsētā” – atkritumu stāvvadi ēku apsaimniekotājiem bija jāslēdz līdz 2021.gada 1.janvārim.

Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs Edmunds Cepurītis norāda: “Šobrīd visiem atkritumu vadiem būtu bijis jābūt slēgtiem. Politiskās nenoteiktības dēļ daži ēku apsaimniekotāji vilcinājušies to darīt.”

Vēlamies novērst jebkādas baumas par pašvaldības nostājas maiņu šajā jautājumā – vaļējie atkritumu stāvvadi ir jāslēdz tuvākajā laikā.

Kā norāda vides eksperti, šādi daudzdzīvokļu māju stāvvadi ļauj iedzīvotājiem samest visus atkritumus kopā un tas neveicina atkritumu šķirošanu. Arī no higiēnas un sanitārā viedokļa tie nav vēlami. Saņemtas daudzas iedzīvotāju sūdzības par to, ka stāvvadi netiek mazgāti, tie vasaras laikā smako. Notiek atkritumu konteineru aizdegšanās, kas galvenokārt tiek saistīts ar to, ka iedzīvotājs trepju telpā smēķējot izmet izsmēķi stāvvadā.

Izvērtējot saņemtās sūdzības, Mājokļu un vides departaments apstiprina, ka saņemto sūdzību skaits par stāvvadu sagādātajām problēmām ir ievērojami lielāks nekā sūdzību skaits par stāvvadu slēgšanu.

SIA Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) informē, ka atkritumu stāvvadi lielākajā daļā māju ir nolietojušies un to atjaunošanas izmaksas ir lielas. Tāpat arī to kopšana un regulāra aizsērējumu likvidēšana iedzīvotājiem rada papildus izmaksas. RNP pieredze liecina, ka atkritumu stāvvadu slēgšana nodrošina sanitāro apstākļu uzlabošanos kāpņu telpās un samazina grauzēju izplatību.

Lai arī tiek izteikti apgalvojumi par nesamērīgiem ierobežojumiem iedzīvotājiem, šis ir jautājums par ērtībām un paradumu maiņu, norāda RNP.

Tādējādi Mājokļu un vides departaments uzsver, ka tajā brīdī, kad atkritumu vads tiek aiztaisīts, nav prasības pēc tūlītējas atkritumu konteineru šķirošanas laukumu izbūves, lai gan tas būtu loģisks tālākais solis. Konteiners var atrasties tajā pašā nišā zem slēgtā atkritumu vada un drīkst ar maisiņu tajā pašā konteinerā atkritumus izmest.

Savukārt namu apsaimniekotāja pienākums ir atrast atkritumu šķirošanas konteineru vietu mājai piegulošajā zemes gabalā vai kooperējoties ar blakus mājām.

Ar atkritumu šķirošanu iespējams ne tikai palīdzēt videi, bet būtiski samazināt izmaksas, jo dalīti vāktie pārstrādājamie materiāli tiek izvesti bez maksas. Šobrīd iedzīvotājiem ir pieejama ne tikai iepakojuma, bet arī bioloģiski noārdāmo atkritumu dalītā vākšana, un norit darbs, lai to padarītu vēl ērtāku iedzīvotājiem. Lai iegūtu šādus konteinerus un sāktu dalītu atkritumu vākšanu, iedzīvotājiem ir jāsazinās ar mājas apsaimniekotāju, kurš tālāk sazināsies ar attiecīgās zonas atkritumu apsaimniekotāju.

Apmēram gada vidū departaments sāks pārbaudes, lai pārliecinātos, ka stāvvadu slēgšana ir reāli veikta.

youtube icon
Abonēt youtube