Foto: Unplash.com

Ņemot vērā, ka tehnoloģiju attīstības ietekmē pastāvīgi mainās un attīstās transportlīdzekļu uzbūve un konstrukcija, valdība apstiprinājusi precizējumus tehniskās apskates un tehniskās kontroles uz ceļa noteikumos, ziņo Satiksmes ministrija.

Aizvadītajā dienā, ceturtdien, 14.janvārī, Ministru kabinets izskatīja un pieņēma grozījumus 2017.gada 30.maija noteikumos Nr.295 “Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa”. Pilnveidotajos noteikumos ir detalizēti norādītas prasības transportlīdzekļu tehniskai kontrolei, kas ļaus nepārprotami un skaidri tās piemērot gan valsts tehniskās apskates, gan tehniskās kontroles uz ceļa ietvaros.

Būtiskākie grozījumi:

– turpmāk transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar dabasgāzes barošanas sistēmu, būs jāveic periodiska to balonu pārbaude atbilstošā inspicēšanas institūcijā (spēkā no 2022.gada 1.janvāra);

– veikti precizējumi attiecībā uz autovadītāju apmācībai paredzētu transportlīdzekļu aprīkošanu ar papildu atpakaļskata spoguļiem.

Aktualizētais tiesību akts tehniskās apskates un tehniskās kontroles uz ceļa veikšanai turpmāk nosaka arī citus tehniskus precizējumus saistītus ar transportlīdzekļu uzbūvi un konstrukciju.

youtube icon
Abonēt youtube