Foto: Flickr.com

Pēc valsts kontroliera zvēresta nodošanas šajā amatā ar ceturtdienu, 28.janvāri, stājas Rolands Irklis, par kuru Saeimas vairākums nobalsoja 14.janvārī, ieceļot valsts augstākās revīzijas iestādes vadībā uz četriem gadiem.

Uzsākot darbu, Rolands Irklis uzsver, ka valsts kontroliera amatā vēlas turpināt labi iesāktos Valsts kontroles attīstības virzienus un sekmēt, lai Valsts kontroles darbs rada iespējami lielus ieguvumus valstij un sabiedrībai.

“Pateicoties Valsts kontroles darbam, turpmākajos gados valsts funkciju izmaksām jāsamazinās, bet valsts nodrošinātajiem pakalpojumiem jāsniedz sabiedrībai pēc iespējas lielāki ieguvumi. To var sasniegt, sekmējot atbilstības un lietderības principu ievērošanu attiecībā uz finanšu resursu izlietojumu un sniedzot skaidrus ieteikumus par nepieciešamajiem uzlabojumiem valsts pārvaldes funkcijās, procesos un pakalpojumos. Savu līdzšinējo pieredzi neatkarīgas un koleģiālas valsts iestādes vadībā izmantošu, lai stiprinātu un saliedētu Valsts kontroles komandu un tā pēc iespējas visaptveroši realizētu savu profesionālo potenciālu un sasniegtu izvirzītos mērķus,” stājoties amatā, uzsver jaunais valsts kontrolieris.

Rolands Irklis Latvijas Universitātē ieguvis jurista kvalifikāciju un Rīgas Tehniskās universitātes Rīgas Biznesa skolā – maģistra grādu uzņēmumu un organizāciju vadīšanā. Pirms darba Valsts kontrolē bijis Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas priekšsēdētājs un padomes loceklis, zvērināts advokāts un strādājis par juristu Latvijas Bankā un privātajā sektorā.

Rolands Irklis valsts kontroliera amatā nomaina Elitu Krūmiņu, kura Valsts kontroli vadīja likumā pieļautos divus termiņus kopš 2013.gada.

youtube icon
Abonēt youtube