Foto: Flickr.com

Latvijas Pasta turpmākās iespējas nodrošināt sūtījumu nekavējošu un vienmērīgu piegādi visām adresātu grupām kļūst ierobežotas. Pastiprinoties Covid-19 pandēmijas negatīvajai ietekmei, darbinieku un klientu aizsardzībai pastnieku darba organizācija ir mainīta, veicinot minimālu saskarsmi un tādējādi sūtījumu piegādi īstenojot pakāpeniski, informē VAS Latvijas Pasts.

Arvien biežākas ir situācijas, kad piegādes nodrošināšanas iespējas ietekmē arī nepieciešamība atsevišķās pasta nodaļās un piegādes punktos uz laiku pilnībā nomainīt strādājošo sastāvu, aizstājot ar kolēģiem no citām struktūrvienībām vai piesaistot pagaidu darbiniekus. Tādējādi piegādes paredzētajos termiņos atsevišķās teritorijās var būt uz laiku apgrūtinātas.

Turpinoties Covid-19 izplatībai, vīrusa negatīvā ietekme būtiski iespaido arī sūtījumu piegāžu nodrošināšanas procesu. Lai panāktu darbinieku un klientu maksimālu aizsardzību, Latvijas Pasts ieviesis stingrākus pasākumus darbinieku un klientu drošībai Covid-19 pandēmijas apstākļos, kas nozīmē arī darba organizācijas maiņu un līdz ar to – pakāpenisku un nevienmērīgu piegādes procesu, kas var neiekļauties iepriekš paredzētajos termiņos.

“Jau četrus mēnešus valstī atkārtoti izsludināta ārkārtējā situācija saistībā ar Covid-19 pandēmijas izplatību. Latvijas Pasts gan pirmajā, gan otrajā pandēmijas vilnī ne uz dienu nepārtrauca savu darbību, un mūsu darbinieki nodrošināja gan sūtījumu piegādes, gan klientu apkalpošanu visā Latvijas teritorijā. Arī patlaban Latvijas Pasts turpina visu pakalpojumu sniegšanu, taču atkārtoti aicinām ņemt vērā, ka pakalpojumu sniegšanā un sūtījumu piegādē iespējami kavējumi gan ārkārtējās situācijas laikā noteikto drošības prasību, gan vīrusa izplatības dēļ, norāda Latvijas Pasta valdes priekšsēdētājs Mārcis Vilcāns.

Vienlaikus viņš aicina: “Pašlaik būtiskākais mūsu uzdevums ir pasargāt savus darbiniekus, lai varētu nodrošināt uzņēmuma darbības nepārtrauktību un attiecīgi – pasta sūtījumu, tajā skaitā abonēto preses izdevumu, piegādes. Lūdzam būt saprotošiem šajā no Latvijas Pasta neatkarīgu ārējo apstākļu diktētajā situācijā.”

Nodrošinot distancēšanos starp pastniekiem, tiek novērsta lielāku darbinieku grupu saskarsme un minimizētas darbinieku kontaktēšanās iespējas. Pateicoties šādai sistēmai, Latvijas Pasts, lai arī pakāpeniski un ar kavējumiem, spēj kopumā īstenot nepārtrauktu sūtījumu piegādes procesu, ko varētu apdraudēt daudzu darbinieku inficēšanās un plaša kontaktpersonu loka noteikšana.

Tomēr, vīrusam turpinoties, Latvijas Pasta darbinieki, kas tiešā veidā iesaistīti pakalpojumu sniegšanā un piegāžu nodrošināšanā, ir pakļauti riskam. Inficēšanās un noteikto kontaktpersonu loka paplašināšanās rezultātā Latvijas Pastam vairākās pasta nodaļās un piegādes punktos ir nācies uz laiku pilnībā nomainīt darbinieku sastāvu, tādējādi noslogojot pārējās struktūrvienības, no kurām piesaistīti pagaidu darbinieki, vai meklējot jaunus darbiniekus uz laiku.

Tā kā darbinieku nomaiņa ir operatīvs process, jo saistīta ar epidemioloģiskās drošības pasākumu nekavējošu īstenošanu, jaunie darbinieki – pastnieki vai pasta nodaļu operatori – tiek apmācīti darba gaitā, un tas neizbēgami rada sūtījumu piegādes kavējumus.

Pārstāvji atzīmē, ka jaunajiem pastniekiem rekordīsā laikā jāizprot adresācijas sistēma konkrētajā teritorijā, kas bieži ir sarežģīta un nepārskatāma, iegaumējot tādu informāciju kā kāpņutelpu ieeju izvietojums, durvju kodi, čipi vai cita veida atslēgas; iekļūšanas nosacījumi noteiktās industriālās teritorijās un iestādēs; atsevišķu sūtījumu kategoriju specifiskas piegādes noteikumi, pakalpojumu tarifi, dokumentu iekšējās aprites sistēma u.tml.

Jāmin, ka Latvijas Pasts jau februārī informēja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju, ka, pastiprinoties Covid-19 pandēmijas ietekmei uz uzņēmuma darbību, tostarp pieaugot Covid-19 infekcijas skarto Latvijas Pasta darbinieku un to kontaktpersonu skaitam, ir iespējamas situācijas, kad uzņēmumam objektīvu apstākļu dēļ nav iespējams pilnā apmērā izpildīt tai noteiktās universālā pasta pakalpojuma sniegšanas saistības, tostarp attiecībā uz pasta sūtījumu piegādes laiku.

Vienlaikus Latvijas Pasts saskaras ar izmaksu pieaugumu, kas rodas, nodrošinot papildu drošības un veselības aizsardzības prasību izpildi.

Latvijas Pasts vērš uzmanību, ka, turpinoties Covid-19 izplatībai, vīrusa negatīvā ietekme būtiski ietekmē gan ienākošo sūtījumu plūsmu, gan pakalpojumu sniegšanu pasta nodaļās. Starptautisko sūtījumu plūsma ir ļoti nevienmērīga, vienlaikus bieži ienākot lielam sūtījumu apjomam no ārvalstīm, kas pēc apstrādes Latvijas Pasta šķirošanas kompleksā tiek nogādāti pasta nodaļās un ir vienlaikus jāizsniedz lielam skaitam klientu.

Tajā pašā laikā iespējas apkalpot klientus pasta nodaļās samazinās: vairākos desmitos pasta nodaļu drošības prasību dēļ samazināts uz vietas apkalpojamo cilvēku un attiecīgi – arī kases sistēmu skaits, un tas nozīmē, ka klientiem pakalpojuma saņemšana nereti jāuzgaida ārpus nodaļas.

Lasiet arī: Nevēlies stāvēt garā rindā aiz Latvija Pasta durvīm? Ir risinājums

Ievērojot visā pasaulē noteiktos koronavīrusa Covid-19 izplatības novēršanas pasākumus, starp daudzām valstīm joprojām ir atcelti vai ierobežoti starptautiskie pasažieru pārvadājumi, tāpēc arī patlaban ir ierobežota un/vai kavēta pasta sūtījumu apmaiņa ar daļu ārvalstu. Jebkādi piegādes termiņi un kvalitātes standarti patlaban starptautiskā līmenī netiek ievēroti.

youtube icon
Abonēt youtube