Foto: Unplash.com

Eiropas komisija publicējusi ES pamatnostādnes, kuru mērķis ir nodrošināt darbību drošu atsākšanu kultūras un radošajās nozarēs visā ES. Laikā, kad epidemioloģiskā situācija uzlabojas un vakcinācijas kampaņu temps pieaug, dalībvalstis pakāpeniski atver kultūras pasākumu norises vietas un atsāk pasākumus.

Pamatnostādņu mērķis ir nodrošināt koordinētu pieeju atbilstoši konkrētajiem valsts, reģionālajiem un vietējiem apstākļiem. Paredzams, ka tās virzīs pasākumu un protokolu izstrādi un īstenošanu ES valstīs un aptvers gan kultūras un radošo nozaru drošu atkalatvēršanu, gan ilgtspējīgu atveseļošanu.

Komisijas priekšsēdētājas vietnieks jautājumos par mūsu eiropeisko dzīvesziņu Margaritis Shins komentē: “Kultūra ir palīdzējusi cilvēkiem pārvarēt pārvietošanās ierobežojumu un sociālās distancēšanās ietekmi. Tagad ir mūsu kārta palīdzēt nozarēm atsākt darbību. Lai kultūras nozare varētu droši un pakāpeniski atsākt darbību un būt labāk sagatavota nākotnē iespējamām krīzēm, mums ir vajadzīga visā Eiropas Savienībā koordinēta un pielāgota rīcība.”

Turpinot viņš saka: “Kultūras un radošās nozares ir nozīmīgas Eiropas vērtības, un tās ir svarīgas Eiropas ilgtspējīgai atveseļošanai, Eiropas sabiedrības noturības palielināšanai un – vispārīgāk – mūsu eiropeiskajam dzīvesveidam.”

Inovācijas, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes komisāre Marija Gabriela pauž: “Kopš koronavīrusa uzliesmojuma sākuma kultūras un radošo nozaru industrija ir cietusi smagus zaudējumus. Tajā pašā laikā krīze ir uzsvērusi šo nozaru nozīmi mūsu sabiedrībā un ekonomikā. Palielinoties vakcinācijas tvērumam, pakāpeniski tiek atcelti ierobežojumi arī kultūras jomā. Šo pamatnostādņu mērķis ir atvieglot dalībvalstu pasākumu koordināciju ES līmenī. Tai pat laikā kultūras vides drošai atkalatvēršanai būtu jāiet roku rokā ar virkni darbību, kuru mērķis ir nodrošināt visas nozares ilgtspējīgu atveseļošanu un noturību.”

Konkrētāk pamatnostādnes iesaka šādus pasākumus un protokolus:

  • visu ierobežojumu atcelšanai vajadzētu būt stratēģiskai un pakāpeniskai, sākumā atļaujot ierobežotu dalībnieku skaitu, lai novērtētu epidemioloģisko situāciju;
  • kultūras iestādēm vajadzētu būt gatavības plānam, kurā sīki izklāstīti rīcības protokoli, ko piemēro, ja tiek konstatēti Covid-19 gadījumi;
  • lai līdz minimumam samazinātu inficēšanās risku, visiem kultūras iestāžu darbiniekiem vajadzētu būt pieejamai mērķorientētai informācijai un/vai ad hoc apmācībai;
  • lai nodrošinātu kultūras vidē strādājošo personu un sabiedrības aizsardzību, būtu jāveicina šo personu vakcinācija;
  • lai apmeklētu pasākuma norises vietu, dalībniekiem var pieprasīt uzrādīt pierādījumu par negatīvu Covid-19 testu un/vai vakcināciju, un/vai pierādījumu par Covid-19 diagnozi. Atkarībā no vīrusa variantu vietējās aprites šo prasību var attiecināt arī uz pilnībā vakcinētām personām;
  • kultūras iestādēm būtu jānodrošina, ka kontaktu izsekošanas vajadzībām ir pieejama auditorijas kontaktinformācija;
  • kultūras iestādēm būtu jāievieš īpaši aizsargpasākumi: sociālās distancēšanās ievērošana (kad vien iespējams), tīras un piekļūstamas roku mazgāšanas ierīces, piemērota ventilācija vai vēdināšana un bieža virsmu tīrīšana. Svarīgs papildpasākums ir prasība apmeklētājiem lietot sejas masku.

2021. gada rudenī Komisija publicēs tiešsaistes rokasgrāmatu par ES finansējumu kultūrai, kas aptvers visus esošos ES fondus, kurus dalībvalstis un nozare var izmantot.

youtube icon
Abonēt youtube