Latvijas Stividorkompāniju asociācija parakstījusi sadarbības memorandu ar Krievijas Federācijas Transporta ministrijas izveidotās nekomerciālo organizāciju Starptautiskā Transporta koridoru direkcija (STKD).

Parakstot memorandu, puses piekritušas attīstīt un stiprināt divpusējo profesionālo sadarbību, pētot un analizējot modernās tendences tranzīta un loģistikas biznesa attīstībā, ostu darbībā, starptautisko transporta ceļu attīstībā.

Tāpat ar memorandu parakstīta apņemšanās savstarpēji apmainīties ar informāciju.

Memoranda mērķu īstenošanai Latvijas un Krievijas pārstāvji iezīmējuši sadarbības pamatvirzienus:

-informācijas apmaiņa par projektiem, kuros piedalās abas puses, tai skaitā par Paneiropas transporta koridoru un starptautiskā transporta koridora Ziemeļi–Dienvidi attīstību;

– piedalīšanās ekspertu darba grupās par tranzīta un loģistikas biznesa attīstības jautājumiem, kā arī par ostu darbību un starptautiskajiem transporta koridoru jautājumiem;

– Latvijas un Krievijas pārstāvji saskaņojot piedalās arī citos kopīgos projektos.

Šonedēļ Maskavā norisinās Krievijas transporta nozares nozīmīgākais ikgadējais pasākums Transporta nedēļa 2021, kurā zem viena zīmola Vialatvija piedalās arī Latvijas uzņēmēji.

youtube icon
Abonēt youtube