Jau ilgu laiku pastāv zinātniskā diskusija par garīgo prakšu: jogas, meditācijas, lūgšanu un citu radīto transcendentu apziņas stāvokļu nozīmi cilvēku dzīvē. Par vienu no intensīvākajiem transcendentiem apziņas stāvokļiem uzskata mistisko pieredzi. Tās pētniecībai pievērsušies arī Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) zinātnieki.

Pētījuma rezultāti nesen publicēti respektablā starptautiskā izdevumā.

Ņemot vērā, ka mistiskās pieredzes laikā cilvēkam rodas izjūta par nokļūšanu ārpus sava individuālā “Es” un var mainīties laika un telpas izjūtas uztvere, zinātnē mistiskā pieredze ilgstoši ir uzlūkota divējādi – vieni autori norādījuši uz tās patoloģisko iedabu, otri – uz garīguma komponenti. Mistiskās pieredzes pazīmes ir arī vienota veseluma izjūta ar visu pastāvošo, spilgtas pozitīvas emocijas, un nereti šo pieredzi cilvēki izvēlas dēvēt par vienu no savas dzīves nozīmīgākajiem brīžiem. Šis pētījums veikts ar mērķi sniegt pienesumu vēsturiskai diskusijai par to, vai mistiskā pieredze interpretējama kā psihiskas saslimšanas simptoms, vai kā garīgās attīstības komponente.

Pielietojot gan starptautiski aprobētus, gan Latvijā radītus instrumentus, RSU veiktajā pētījumā vairāk apstiprinās otrais no minētajiem skatījumiem. Pētījumā mērīta mistiskā pieredze, garīgais intelekts, šizotipiskas personības iezīmes un psihotisku traucējumu simptomi. Rezultāti liecina, ka mistiskajai pieredzei ir ciešākas sakarības ar garīgo intelektu, nekā ar abiem patoloģiju raksturojošajiem konceptiem.

“Šis pētījums ir nozīmīgs, jo sniedz sabiedrībai zināšanas par transcendentiem apziņas stāvokļiem – konkrēti, par mistisko pieredzi,” par paveikto saka pētījuma autore Daiga Katrīna Bitēna, kura ir arī ikgadējās balvas “Gada psihologs 2021” saņēmēja kategorijā “Gada jaunais zinātnieks”.

“Tas gan palīdz darīt zināmu, ka mistiskā pieredze pastāv, gan veicina šī stāvokļa normalizēšanu un vairo pieņemošu attieksmi pret cilvēkiem, kuri to piedzīvo. Būtiski pieminēt, ka transcendentus apziņas stāvokļus potenciāli var piedzīvot ikviens no mums. Turklāt, tas var sākt notikt pēkšņi, spontāni. Atbilstoši integrētas, šīs pieredzes var kļūt par brīnišķīgu iekšējo resursu. Informētība var palīdzēt to nodrošināt, tāpēc aicinu iepazīties!”

Dr. psych. Kristīne Mārtinsone, RSU Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras profesore, kuras vadībā pētījums noritējis, norāda: “Jāuzsver, ka viens no šī pētījuma rezultātiem ir tas, ka, pielietojot matemātiskās modelēšanas metodes, ir sniegts empīriski pamatots skaidrojums, kas var precizēt teoriju. Priecē, ka šis darbs ir gan RSU Vertikāli integrēto projektu sastāvdaļa, gan kā maģistra darbs ir veikts studiju procesa ietvaros.”

Pētniecības process aizņēmis četrus gadus. Šajā laika posmā veikta pasaules zinātnieku darbu analīze, adaptēti psiholoģijas instrumenti mistiskās pieredzes mērīšanai latviešu valodā, kā arī ievākti un analizēti dati Latvijas mērķauditorijā.

Ar pilnu pētījumu, kurš nupat publicēts izdevumā “Psychology of Consciousness: Theory, Research, and Practice” (starptautisks recenzēts zinātnisks žurnāls, kuru izdod Amerikas Psiholoģijas asociācija, APA), iespējams iepazīties šeit (angļu valodā) un šeit (latviešu valodā). Plašāk ar pētījumu var iepazīties arī video.

youtube icon
Abonēt youtube