Tieslietu ministrija informē par laulību norises kārtību ārkārtas situācijas laikā no 2022.gada 25.janvāra līdz 28.februārim.

Ja visas personas ir vakcinētas pret kovidu vai ir to pārslimojušas, un ir sertifikāts, tad no 25.janvāra laulību noslēgšana dzimtsarakstu nodaļās vai pie garīdznieka var notikt zaļajā režīmā jeb epidemioloģiski drošā vidē, ievērojot šādus nosacījumus:

  • iekštelpās – var reģistrēt laulību, lietojot sejas masku, ievērojot 2 metru distanci, ja tiek nodrošināta vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu pārbaude un netiek pieļauta tādu personu klātbūtne, kuras neatbilst epidemioloģiski drošai videi. Katrai personai ir jānodrošina ne mazāk kā 15m2 no publiski pieejamās iekštelpu platības;
  • ārtelpās – var reģistrēt laulību, lietojot sejas masku, ievērojot 2 metru distanci, ja tiek nodrošināta vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu verifikācija, kā arī netiek pieļauta tādu personu klātbūtne, kuras neatbilst epidemioloģiski drošai videi;

Savukārt, ja kāda no personām nav potēta pret kovidu vai nav pārslimojusi Covid-19, jeb laulību noslēgšana notiek epidemioloģiski nedrošā vidē dzimtsarakstu nodaļās vai pie garīdznieka:

  • iekštelpās – var reģistrēt laulību klātesot tikai abiem laulātajiem, diviem lieciniekiem un dzimtsarakstu nodaļas amatpersonai vai garīdzniekam, lietojot sejas masku un ievērojot 2 metru distanci un nodrošinot katrai personai ne mazāk kā 15 m2 no publiski pieejamās iekštelpu platības;
  • ārtelpās – var reģistrēt laulību, klātesot tikai abiem laulātajiem, diviem lieciniekiem un dzimtsarakstu nodaļas amatpersonai vai garīdzniekam, lietojot sejas masku un ievērojot 2 metru distanci.

Tieslietu ministrija vērš uzmanību, ka laulības reģistrācija dzimtsarakstu nodaļā un pie garīdznieka ir publisks pakalpojums un tas ir jānodala no kāzu pasākuma kā privāta pasākuma, kad ir iespējama ne vairāk nekā desmit cilvēku pulcēšanās iekštelpās un ne vairāk kā 20 cilvēku pulcēšanās ārtelpās.

Garīdzniekam, kurš vada laulību ceremoniju, ir jābūt Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātam.

Vienlaikus Tieslietu ministrija atgādina un uzsver, ka no 2022.gada 25.janvāra ar sejas masku saprotama:

  • medicīniskā sejas maska vai
  • ne zemākas klases kā FFP2 respirators bez vārsta.

youtube icon
Abonēt youtube