Ekrānuzņēmums no Youtube

Lai atbalstītu pašvaldību dibinātu vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras modernizāciju un mācību vides labiekārtošanu mūsdienīgas un kvalitatīvas izglītības pieejamībai veselībai drošos apstākļos, Izglītības un zinātnes ministrija ir atbalstījusi iespēju pašvaldībām arī šogad saņemt valsts budžeta aizņēmumu projektu īstenošanai.

“Pandēmijas laiks ir izgaismojis daudzas nepieciešamības un līdz šim nepietiekami risinātus jautājumus izglītības iestāžu vides aspektos. Valsts kases aizdevumi būs vēl viens instruments, ko iespējams izmantot ventilācijas projektiem izglītības iestādēs, digitalizācijas risinājumiem, tajā skaitā, kvalitatīva interneta pieslēguma nodrošināšanai, kā arī iestāžu paplašināšanai, kur tas nepieciešams, objektīvi pamatotas skolu tīkla efektivizācijas ietvaros,” uzsver izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece.

2022.gada 22.februārī, valdībā tika apstiprināti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātie noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā 2022.gadā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai.

Noteikumi paredz, ka investīciju projektu pieteikumus pašvaldības var iesniegt ik mēnesi. Līdz 2022.gada 1.septembrim pašvaldības var pieteikt būvdarbu investīciju projektus un līdz šā gada 1.novembrim projektus, kas neparedz būvdarbus. Atbalstītie investīciju projekti ir jāuzsāk līdz 2022.gada 31.decemrim un jāīsteno līdz 2023.gada beigām.

Pašvaldības var pretendēt uz valsts aizdevumu investīciju projektiem vispārējās izglītības iestādēs higiēnas prasību nodrošināšanai, tajā skaitā, ja ir izdots atbilstošs Veselības inspekcijas atzinums var tikt īstenots ventilācijas sistēmu izbūves vai pārbūves projekts. Pašvaldības var pieteikties aizdevumiem arī vispārējās izglītības iestāžu ēku pārbūvei vai jaunas ēkas būvniecībai, ievērojot izglītības iestādes ilgtspējas attīstības kritērijus. Valsts kases aizdevumu programma paredz arī, ka pašvaldības var pieteikt jaunu pašvaldības pakalpojumu sniegšanas veidu attīstībai, tajā skaitā digitalizācijas attīstībai un izveidei, piemēram, arī interneta un bezvadu interneta risinājumu uzlabošanai izglītības iestādēs.

youtube icon
Abonēt youtube