Foto: Pexels

Lai mazinātu personu agresīvas izpausmes pret citiem sabiedrības locekļiem, Saeima ceturtdien, 31.martā, trešajā lasījumā pieņēma likuma grozījumus, ar kuriem noteikta administratīvā atbildība par agresīvu uzvedību.

Administratīvo atbildību varēs piemērot par agresīvu uzvedību, kas traucē citas personas mieru un ir saistīta ar draudiem radīt kaitējumu personas vai viņas tuvinieku veselībai vai dzimumneaizskaramībai, ja būs bijis pamats baidīties, ka šie draudi var tik īstenoti. Par šādu pārkāpumu varēs piemērot naudas sodu no 14 līdz 100 naudas soda vienībām. Viena naudas soda vienība ir pieci eiro.

Tāds pats sods paredzēts arī mantisko interešu apdraudējuma gadījumā, ja ir bijis pamats baidīties, ka draudi var tikt īstenoti, kā arī par personas uzmācīgu vajāšanu, kas izpaužas kā izsekošana, novērošana vai nevēlama, uzbāzīga un traucējoša saziņa.

Administratīvo atbildību piemēros neatkarīgi no tā, vai agresija īstenota, komunicējot ar personu tieši vai attālināti, tostarp sūtot vēstules, publicējot informāciju sociālajos tīklos vai veicot citas darbības, kas vērstas uz nedrošības sajūtas radīšanu, skaidrots likumprojekta anotācijā.

Administratīvo atbildību varēs piemērot neatkarīgi no mērķiem, kāpēc pret personu vērsta agresija. Tāpat nebūs nozīmes tam, vai agresīvas uzvedības iemesls būs saistīts ar personiskām nesaskaņām, profesionālo darbību vai ieņemamo amatu.

Vienlaikus ar likuma grozījumiem noteikta administratīvā atbildība arī par militārās agresijas un kara noziegumu simbolu izmantošanu publiskā vietā. Par šādu pārkāpumu piemēros brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai līdz 70 naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai – līdz 580 naudas soda vienībām.

youtube icon
Abonēt youtube