Foto: bonnym E. Haus/Flickr

Lai nodrošinātu iedzīvotāju aizsardzību ārkārtas situācijās, steidzami jāsāk diskusijas un reāla rīcība, investējot drošības infrastruktūras atjaunošanā un attīstībā. Iespējams, jālemj par labāk saglabāto esošo bumbu patvertņu pārpirkšanu un atjaunošanu no privātīpašniekiem, rosina Saeimas deputāts Andris Kulbergs (“Apvienotais saraksts”) .

Šobrīd Latvijā, atšķirībā no citām Eiropas valstīm, nav izmantošanai gatavu bumbu patvertņu. Lielākā daļa patvertņu ir privatizētas, bet valsts līdz šim nav veikusi to pilnvērtīgu apzināšanu visā Latvijas teritorijā. “Nesen Igaunijas plašsaziņas līdzekļos izskanēja ziņa par to, ka Igaunijā bumbu patvertnēs var ietilpt līdz pat 600 000 cilvēku. Arī Somijas piemērs rāda, ka efektīvs bumbu patvertņu tīkls ir iespējams un funkcionējošs rīks valsts drošības un iedzīvotāju aizsardzības nodrošināšanā – Somija ir apzinājusi vairāk nekā 50 000 bumbu patvertņu, uzturot iespaidīgu drošības infrastruktūru. Arī Norvēģijā katrai daudzdzīvokļu mājai pagrabs ir bumbu patvertne, jo likums nosaka to par obligātu prasību. Latvijā situācija ir bēdīga – ir savulaik privatizētas bumbu patvertnes, savukārt jaunas izbūvētas netiek, ” skaidro Kulbergs.

Latvijā ir samērā liels, bet līdz galam neapzināts patvertņu tīkls, jo savulaik patvertnes tika izbūvētas dažādās industriālās teritorijās un citviet. Šīs patvertnes lielākoties ir nonākušas privātīpašnieku rokās, un nav skaidras vienotas informācijas par to stāvokli un pieejamību. Lai veidotu vienotu infrastruktūru, ir nepieciešams izstrādāt valsts mēroga plānu, kas ietver šo patvertņu mērķtiecīgu apzināšanu, to tehniskā stāvokļa novērtēšanu un atjaunošanu vai modernizāciju.

Kulbergs arī norāda, ka šāda pieeja prasīs ciešu sadarbību starp valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī privāto sektoru: “Protams, ka sasniegt tādus rezultātus kā valstīs, kur patvertņu aizsardzības sistēma efektīvi veidota jau desmitiem gadu, Latvijai būs grūti, tomēr ir svarīgi sākt ar konkrētiem soļiem. Lai arī šis process varētu prasīt ievērojamus resursus un laiku, tas ir būtisks ieguldījums valsts un tās iedzīvotāju drošībā ilgtermiņā. Pretējā gadījumā mēs nonākam absurdā situācijā – kamēr citas Eiropas valstis aktīvi attīsta jau esošu aizsardzības sistēmu, Latvija pieļauj šādas sistēmas praktisku bojāeju.”

Lasiet arī: FOTO | Ekranizēts Karīnas Račko romāns ar Imanta Kalniņa mazmeitu galvenajā lomā

Lai izmantotu jau esošo bumbu patvertņu infrastruktūru, Latvijas valstij būtu jāsāk ar patvertņu izpirkšanu no privātīpašniekiem. “Bumbu patvertņu jautājumā Latvijā ir stagnācija – jau esošās patvertnes aizlaistas novārtā, kamēr jaunas netiek būvētas, tāpēc viens no risinājumiem ir valstij pēc iespējas izpirkt jau esošās patvertnes no privātīpašniekiem un tās atjaunojot. Papildus tam, patvertnes var tikt aprīkotas ar, piemēram, pirmās nepieciešamības medicīnas precēm, pārtikas un ūdens krājumiem, kā arī valstij būtu jāparedz ikgadēja patvertņu tehniskā stāvokļa gatavības pārbaude,” norāda Kulbergs.

Deputāts arī norāda, ka, kā vēl viens no tūlītējiem risinājumiem ir jaunu būvnormatīvu ieviešana, nosakot, ka dzīvojamām un publiski pieejamām ēkām, kuras tiek celtas vai rekonstruētas, jāparedz bumbu patvertņu izbūve zem tām, sekojot Somijas piemēram. Turpina deputāts: “Šāds solis jau automātiski nozīmētu, ka esam gatavāki ārkārtas situācijām. Tāpat arī pazemes autostāvvietas stratēģiski varētu uzskatīt par bumbu patvertnēm, līdzīgi, kā to ir izdarījusi mūsu kaimiņvalsts Igaunija. Diemžēl arī nacionālās rezerves mums šobrīd nav pietiekamā daudzumā un pēc rezervju līmeņa Latvija nav gatava ārkārtas situācijām. Tādējādi, lai nodrošinātu iedzīvotāju aizsardzību un gatavību jebkādiem izaicinājumiem, Latvijai steidzami jāvirza resursi un pūles ne tikai esošo bumbu patvertņu atjaunošanai un modernizācijai, bet arī jaunu, modernu un drošības standartiem atbilstošu patvertņu izveidei, nodrošinot, ka valsts infrastruktūra un civilā aizsardzība ir spējīga efektīvi reaģēt uz jebkādām nākotnes ārkārtas situācijām,” uzsver Kulbergs.

Lasiet arī: Astroloģe nosauc precīzu gadu un mēnesi, kad beigsies karš Ukrainā

Seko mums arī Facebook, X, Instagram un Draugiem!

Saistītās tēmas: Andris Kulbergsbumbu patvertnesLatvija

youtube icon
Abonēt youtube