Foto: Pixabay/minanfotos

Bērnu aizsardzības centra Bērnu tiesību aizsardzības departaments 2023. gadā kopumā ir saņēmis 811 sūdzības, tostarp – 258 sūdzības par iespējamu valsts vai pašvaldības amatpersonu un darbinieku vardarbību pret bērniem. No tām 37% ir apstiprinājušies, bet 63% nav apstiprinājušies.

Neskatoties uz procentuālo atšķirību, BAC ieskatā konstatēto pārkāpumu skaits pret bērniem valsts un pašvaldību iestādēs (izglītības iestādes, dienas centri, ārpusģimenes aprūpes iestādes u.c.) ir ļoti liels, ņemot vērā, ka “aiz katra cipara ” ir reāls bērns.

Būtiskākie pārkāpumi ir, piemēram: satvēra aiz kakla, kratīja galvu; iesita bērnam pļauku, rāva aiz matiem; iesita bērnam ar sporta inventāru u.c.;  apsaukāja par “debilu”, “idiotu”; bērnu, kurš neklausīja, iespundēja tualetē un nelaida laukā; klasesbiedru priekša uz bērnu kliedza, pazemoja viņu u.c.

Savukārt, izskatot sūdzības, kuras nav apstiprinājušās, galvenokārt secināms, ka ir izpalikusi iestādes, piemēram, izglītības iestādes personāla un vecāku jēgpilna mijiedarbība bērnu izglītošanas un audzināšanas jautājumos, kas radījis domstarpības un pārpratumus, kā arī nevelēšanos ieguldīties problēmsituāciju risināšanā.

Attiecībā uz vienaudžu vardarbību iestādēs BAC 2023. gada ir saņemtas 148 sūdzības, kas ir 18% no visu saņemto sūdzību skaita. Salīdzinājumam: 2021.gadā – 48, 2022. gadā – 61 sūdzība.

Apstiprinājušies vai daļēji apstiprinājušies ir 73% sūdzību, bet nav apstiprinājušies – 27%.

Kā galvenos iemeslus šādās situācijās izglītības iestāžu pārstāvji atzīmē nepietiekamu sadarbību ar izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem, savstarpējus pārpratumus un atbalsta personāla nepietiekamību.

Līdz ar to Bērnu aizsardzības centrs aicina vecākus, ja, piemēram, izglītības iestādē rodas konfliktsituācijas, vērsties pēc palīdzības pie bērna klases audzinātāja, izglītības iestādes atbalsta personāla un izglītības iestādes administrācijas. Gadījumā, ja izglītības iestādē nav iespējams atrisināt radušos situāciju, pēc palīdzības situāciju risināšanā var vērsties Izglītības pārvaldē.

Savukārt izglītības iestādes aicinātas stiprināt sadarbību ar vecākiem, izvērtējot nepieciešamību biežāk un jēgpilnāk organizēt klašu izglītojamo likumisko pārstāvju individuālas un kolektīvas sapulces, kurās tiktu apspriesti ne vien organizatoriski jautājumi, bet arī vērsta uzmanība uz savstarpējās sadarbības un bērnu labbūtības jautājumiem.

Lasiet arī: Judzis: Man nebija citas izvēles, kā vien doties prom no Latvijas

Lasiet arī: Kopdzīve, rutīna, laulības – kas katru no zodiaka zīmēm visvairāk biedē attiecībās

Lasiet arī: Šefpavāra Raimonda Zommera padomi, kā Lieldienās kļūt par olu kauju līderi

Lasiet arī: «Lūdzu, vairs nevairojaties» – sekotāji Didrihsonei pārmet pārlieku biežu atpūtu bez bērna

Lasiet arī: Labāko draugu horoskops: ciešākās draudzības saites, ko katrai no zodiaka zīmēm sola zvaigznes

Lasiet arī: VIDEO | Ēķis uzņēmis patiesos notikumos balstītu daudzsēriju filmu Dumpis

Seko mums arī Facebook, X, Instagram un Draugiem!

youtube icon
Abonēt youtube