Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu zāle ARSENĀLS ir viena no lielākajām mākslas zālēm Rīgā, kur glabājas Latvijas Nacionālā mākslas muzeja daļa, kas pārstāv laika periodu no 20. gadsimta otrās puses līdz mūsdienām. Izveidota 19. gadsimta 20. – 30. gados, krievu vēlīnā klasicisma stilā celtā muitas noliktavas ēka 20. gadsimta 80. gadu otrajā pusē tika pielāgota muzeja funkcijām.

ARSENĀLA izstāžu zāle ir nenovērtējumu bagātību krātuve, kur glabājas vairāk nekā 28 000 mākslas darbi – gleznas, grafikas, skulptūras un objekti. Tomēr, lai cik skumji to nebūtu atzīt – kolekciju glabāšanas apstākļi ir ļoti saspiesti. Glezniecības kolekcijas ar 4 166 mākslas darbiem tiek glabātas 359 kvadrātmetru lielajā telpā, grafikas kolekcija ar 11 349 darbiem – 162 kvadrātmetros, bet 1 487 tēlniecības eksponāti – 200 kvadrātmetros.

Esošie mākslas darbu glabāšanas apstākļi ir nemūsdienīgi un no kolekciju muzeju darbiniekiem prasa neadekvātu fiziska spēka ieguldīšanu.

Šobrīd šis kultūras piemineklis ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī. Saskaņā ar VIP finansējumu, 2002. gadā tika izstrādāts ARSENĀLA ēkas rekonstrukcijas projekts. 2006. gadā ēka tika nodota Finanšu ministrijas bilancē ( Valsts nekustamo īpašumu vadībā) un iekļauta programmā “Mantojums – 2018”, taču finanšu krīzes apstākļu dēļ projekts tika pārtraukts.

Tā kā katrs mākslas darbs ir unikāls un cieņas vērts, tam ir nepieciešama vieta, kur tas varētu droši uzglabāties. Sakarā ar to, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs ar lielām cerībām raugās uz muzeju krātuvju kompleksu būvniecību kultūras mantojuma pārdomātai un jēgpilnai tālākai saglabāšanai. Jaunajā projektā “Muzeju krātuvju kompleksa rekonstrukcija Rīgā, Pulku iela 8” ir plānots radīt mūsdienīgu muzeja krājumu izvietošanu, kura infrastruktūra spēs nodrošināt glabāšanu, dokumentēšanu un restaurāciju. Unikālu un sarežģītu būvi ir ieplānots pabeigt jau 2018. gadā.

Lai mūsu valsts laikmeta liecības neveidotu putekļu kaudzes nelabvēlīgos apstākļos un saglabātos arī līdz nākotnes paaudzēm, tām ir nepieciešama uzmanība un telpa.

 

Foto: Ritakafija.lv

Komentāri 0

youtube icon
Abonēt youtube