94% Latvijas iedzīvotāju piekrīt, ka Latvijas daba ir saudzējama vērtība un 81% iedzīvotāju piekrīt, ka vietējā daba ir Latvijas nacionālais lepnums, liecina pēc Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) pasūtījuma “Mārketinga praktiķu Academia” veiktā iedzīvotāju aptauja.

Latvijas dabas raksturojumā aptaujātie iedzīvotāji visvairāk norāda dabas skaistumu, bagātību, sēnes, ogas, zivis un citas dabas veltes, kā arī tās daudzveidību.

Bet kā vislielāko kaitējumu Latvijas dabai 45% aptaujāto vērtē dabā izmestus atkritumus. Savukārt 31% respondentu šajā jautājumā piemin mežu izciršanu.

81% aptaujāto piekrīt, ka rūpes par dabu ir rūpes pašiem par sevi, savukārt 68% tikai daļēji piekrīt apgalvojumam, ka sabiedrība ir dabai draudzīga. Šādam apgalvojumam pilnībā nepiekrīt 24% respondentu.

Kopumā 88% respondentu piekrīt apgalvojumam, ka valstij ir nepieciešams apzināt Latvijas dabas bagātības.

Kā ziņots, Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) ir uzsākusi projektu “Dabas skaitīšana” un tā paredzēto biotopu inventarizāciju trīs gadus veiks personu apvienība SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” un Latvijas Dabas fonds.

Dabas skaitīšanu iecerēts veikt Latvijas teritorijā gan valsts, gan privātajās zemēs. Visiem ekspertiem, dodoties dabā, līdzi jābūt DAP izdotām noteikta parauga eksperta apliecībām, kas jāuzrāda zemes īpašniekam pēc to lūguma. Apliecībā būs iekļauts arī DAP kontakttālrunis, kur nepieciešamības gadījumā iegūt papildu informāciju.

Par apsekojuma laikā atrastu biotopu zemju īpašnieki tiks informēti rakstiski. Īpašnieki informāciju par to varēs iegūt arī dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols”. Savukārt, ja īpašumā tiks konstatēts bioloģiski vērtīgs zālājs, informācija tiks nodota Lauku atbalsta dienestam un būs pieejama arī dienesta lauku informācijas sistēmā.

Apsekojamās teritorijas ir sadalītas pa 12,5 x 12,5 kvadrātkilometru platībām, un katru gadu paredzēts apsekot noteiktu kvadrātu skaitu.

DAP ir noteikusi platības, kur ekspertiem nav nepieciešams izvērtēt dabas vērtību esamību, piemēram, intensīvi apsaimniekotās zemēs, apdzīvotas vietās (ar obligāti apsekojamiem izņēmumiem), kā arī teritorijās, kurās pēdējo trīs gadu laikā jau ir veikti izpētes darbi un ir izsniegti saskaņojumi un atļaujas dažādu darbību veikšanai.

Īpaši aizsargājamo biotopu inventarizācija noris DAP īstenotā projekta “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” jeb “Dabas skaitīšanas” laikā. Projektu līdzfinansē ES Kohēzijas fonds, un tā ilgums ir līdz 2020.gada novembrim.

Foto: iStock

Saistītās tēmas: Latvijas danaPētījumssaudzējama daba

Komentāri 0

youtube icon
Abonēt youtube