Nesen valdībā apstiprinātā pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanai sekmīgai īstenošanai ir nepieciešama visu iesaistīto institūciju kopīga izpratne un aktīva rīcība, norāda Iekšlietu ministrijas (IeM) valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs.

IeM šodien notika Sabiedriskās drošības trīspusējās sadarbības apakšpadomes (SDA) sēde, kurā padomes locekļi pārrunāja plānotās aktivitātes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai.

Sēdē dienaskārtībā bija jautājumi par jau minētā plāna koordināciju, Iekšlietu ministrijas lomu un SDA pārstāvēto organizāciju sadarbību.

Plāna mērķis ir samazināt vispārējos noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riskus, nodrošinot atbilstību starptautiskajām saistībām un standartiem un veicinot sabiedrisko drošību, ekonomiskās vides konkurētspēju un uzticību Latvijas jurisdikcijai.

Iekšlietu jomā nozīmīgākie plānā paredzētie pasākumi attiecas uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas izmeklēšanas efektivitātes celšanu, kā arī terorisma finansēšanas preventīvo pasākumu veikšanu. Turklāt, līdz ar šī gada 1.novembrī Saeimas apstiprināto Kontroles dienesta institucionālās pārraudzības maiņu, IeM no nākamā gada kļūs atbildīga arī par plāna īstenošanas koordināciju kopumā.

Trofimovs uzsvēra, ka noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma risku novēršanas aktivitātes ir valdības prioritāte un IeM ir gatava ar pilnu atdevi strādāt plāna īstenošanā, lai kopīgi ar citām plāna īstenošanā iesaistītajām institūcijām sasniegtu iecerētos uzlabojumus.

Plāna ieviešanā īpaši būtiska būs sadarbība ar finanšu sektoru, kā arī darbs Ministru prezidenta vadītās Finanšu sektora attīstības padomes uzraugāmajās jomās. Savukārt IeM aktīvi darbosies gan savā atbildības jomā, gan kā visa plāna koordinators, nodrošinot pārmantojamību un pēctecību sekmīgai plāna izpildei, viņš norādīja.

Trofimovs arī uzsvēra, ka plāna sekmīgai īstenošanai ir būtiska visu iesaistīto institūciju kopīga izpratne un aktīva rīcība plānā ietverto pasākumu īstenošanā.

Latvijas darba devēju konfederācijas viceprezidente Sanda Liepiņa atzinīgi novērtēja darbu pie plāna izstrādes un uzvēra, kas ir jāveic virkne steidzamu uzlabojumu. “Nepieciešams veikt publiskā un privātā sektora – gan finanšu sektora, gan, kas ir tikpat svarīgi, citu privātā sektora dalībnieku, saskaņotus un mērķtiecīgus darbus, nosakot prioritātes, lai nekavējoši stiprinātu valsts reputāciju un atjaunotu uzticību,” uzsvēra Liepiņa.

SDA ir Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes institucionālās sistēmas sastāvdaļa, kuru uz paritātes pamatiem veido Iekšlietu ministrija, Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības izvirzītie pārstāvji. SDA nodrošina un veicina sadarbību un līdzdalību sabiedriskās drošības un kārtības nodrošināšanā.

 

Ziņas avots: LETA

youtube icon
Abonēt youtube