Foto: Flickr/Autors: Lana Insberga

Rīgas domes komiteja paredz iespēju Rīgas satiksmes pasažieriem apmainīt pirmās ārkārtējās situācijas laikā iegādātās un neizmantotās braukšanas biļetes,  Rīta kafija noskaidroja Rīgas domē.

Iespēja mainīt e-talonos iegādātās biļetes būs tikai tiem pasažieriem, kuri tās iegādājās pirms pandēmijas vai pirmās ārkārtējas situācijas laikā, un ierobežojumu dēļ nav tās izmantojuši – laika posmā no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 9.jūnijam.

Tehniski pagarināt biļešu derīguma termiņu nav iespējams, tāpēc tiem iedzīvotājiem, kuri e-talonos biļetes būs iegādājušies, bet nebūs izmantojuši šajā laika posmā, būs jādodas uz kādu no Rīgas satiksmes Klientu apkalpošanas centriem, kur neizmantotās biļetes tiks samainītas.

Biļetes apmainīt būs iespējams viena mēneša laikā, iesniedzot iesniegumu par abonementa biļetes nomaiņu pret jaunu tāda paša veida abonementa biļeti, ievērojot šādus nosacījumus:

  • pasažierim ir tiesības saņemt maiņai paredzēto biļeti;
  • nav uzsākta terminētas (laika) biļetes bez braucienu skaita lietošana;
  • pasažieris iesniegumam pievieno tehniskā kārtībā esošu datu nesēju ar neizmantotajām biļetēm;
  • abonementa biļete nav bloķēta vai anulēta.

“Ņemot vērā ārkārtējās situācijas laikā noteiktos ierobežojumus, kuru dēļ iedzīvotāji tika aicināti pēc iespējas neizmantot sabiedrisko transportu, esam radījuši iespēju panākt pretim iedzīvotājiem šajā sarežģītajā laikā un ļaut apmainīt iegādātās un neizmantotās biļetes,” skaidro grozījumu idejas iniciators, Satiksmes un transporta lietu komitejas priekšsēdētāja vietnieks Miroslavs Kodis.

Rīgas satiksmes e-talonos iegādāto biļešu derīguma termiņš ir viens gads.

“Pasažieri, kuri savos e-talonos ir iegādājušies braukšanas biļetes pirms pirmās ārkārtējās situācijas sākuma vai tās sākumā, nevarēja tās izmantot gan tāpēc, ka bija noteikti vairāki ierobežojumi – slēgti veikali un citi objekti – gan arī tāpēc, ka daļai pasažieru darbs un mācības notika attālināti. Ar šiem grozījumiem tiek rasta iespēja apmainīt šīs biļetes un izmantot vēl vienu gadu,” atzīmē Kodis.

Par grozījumiem vēl tiks lemts Rīgas domes sēdē.

youtube icon
Abonēt youtube