Foto: Pexels

Latvijas Gāze (LG) uz šā gada 31.augustu nevarēs nodrošināt Enerģētikas likumā noteikto publiskā tirgotāja pienākumu par nepieciešamo dabasgāzes krājumu apjoma uzglabāšanu Inčukalna pazemes krātuvē, trešdien, 10.augustā, izplatītajā paziņojumā atzinis uzņēmums.

Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Aigars Kalvītis izplatītajā paziņojumā norāda, ka AS LG piederošās dabasgāzes apjoms, kas atrodas Inčukalna pazemes gāzes krātuvē uz 10.augustu sasniedz 0,75Twh. Savukārt, uz 2022.gada 31.augustu LG piederošās dabasgāzes apjoms, ņemot vērā jau iepriekš uzņemtās līgumiskās saistības, būs 0,69 TWh.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pieņemtos grozījumus Enerģētikas likumā, kas paredz, ka ar 2023.gada 1.janvāri dabasgāzes piegādes no Krievijas ir aizliegtas, uzņēmums  uz šā gada 31.augustu nevarēs nodrošināt Enerģētikas likumā noteikto publiskā tirgotāja pienākumu par nepieciešamo dabasgāzes krājumu apjoma uzglabāšanu Inčukalna pazemes krātuvē.

Saskaņā ar Enerģētikas likumu  – situācijā, kad esošais publiskais tirgotājs (LG) nepilda likumā noteikto uzdevumu, publiskā tirgotāja funkcijas pārņem un pilda VAS Latvenergo.

Par minēto situāciju LG ir vairākkārt informējusi Latvijas valdību un par enerģētikas nozares attīstību atbildīgo Ekonomikas ministriju, kā arī lūgusi sasaukt sanāksmi ar visām iespējamā publiskā tirgotāja maiņas gadījumā iesaistītajām pusēm, nolūkā rast konstruktīvu un saskaņotu rīcības plānu, kas pagaidām nav notikusi, norāda Kalvītis.

Ministrija apgalvo pretējo

Tikmēr Ekonomikas ministrija apgalvo pretējo, uzsverot, ka Inčukalnā ir rezervēts pietiekams dabasgāzes apjoms mājsaimniecību vajadzībām.

“Saskaņā ar AS Conexus Baltic Grid sniegto informāciju, uz LG vārda Inčukalna pazemes gāzes krātuvē tiek glabāta dabasgāze vairāk kā nepieciešams mājsaimniecību nodrošināšanai ar dabasgāzi. Saņemot informāciju no LG, ka, iespējams, tā nespēs pildīt normatīvajos aktos paredzētās līgumsaistības, nodrošinot dabasgāzi saistītajiem lietotājiem, Ekonomikas ministrija nekavējoties sagatavoja un valdība apstiprināja normatīvo regulējumu mājsaimniecību aizsardzībai un apgādei ar dabasgāzi ierastajā apjomā par iepriekš apstiprināto tarifu. Ja LG ir grūtības nodrošināt gāzes apgādi mājsaimniecību lietotājiem, tai nepieciešamo atbalstu sniegs AS Conexus Baltic Grid un AS Latvenergo. Jau tuvākajā laikā tikšos ar LG, lai pārrunātu izveidojušos situāciju,” uzsver ekonomikas ministre Ilze Indriksone, komentējot LG pausto.

Kā zināms, jau šā gada 9.martā Ministru kabinets izsludināja agrīno brīdinājumu dabasgāzes apgādes nozarē ar nolūku prioritizēt dabasgāzes plūsmas, dodot priekšroku dabasgāzes plūsmai no Klaipēdas sašķidrinātās dabasgāzes (SDG) termināļa pa Lietuvas – Latvijas starpsavienojumu un gāzes plūsmai pa Lietuvas – Polijas dabasgāzes starpsavienojumu. Atsakoties no dabasgāzes, kas tiek iesūknēta pa cauruļvadu no Krievijas Federācijas, un attiecīgi, samazinoties kopējai dabasgāzes plūsmai, pastāvīgi tiek izvērtēts un monitorēts Inčukalna pazemes gāzes krātuvē (Inčukalns PGK) uzglabājamais rezervju apjoms. Mājsaimniecības ir uzskatāmas par mazaizsargātu enerģijas lietotāju grupu, kuru dabasgāzes apgāde ir primāri nodrošināma un nedrīkst tikt ne pārtraukta, ne jebkādā veidā ierobežota. Tādējādi ir nepieciešams garantēt nepieciešamo dabasgāzes apjomu Inčukalna PGK to patēriņam nākamajai apkures sezonai. Enerģētikas likums paredz pienākumu LG nodrošināt dabasgāzes obligātu piegādi saistītajiem lietotājiem, kuri ir mājsaimniecības un kuri pērk dabasgāzi par regulētu cenu.

Lasiet arī: Bažas par nesamērīgi strauju dabasgāzes tarifa kāpumu janvārī

Lai nodrošinātu nepārtrauktu dabasgāzes piegādi mājsaimniecībām, vienlaikus stiprinot visas dabasgāzes sistēmas drošumu, šā gada 9.augustā valdība apstiprināja Ministru kabineta noteikumus “Enerģijas lietotāju apgāde agrīnās brīdināšanas un trauksmes līmeņa izsludināšanas laikā”, pieņemot lēmumu nacionālās energodrošības interesēs rezervēt Inčukalna PGK uz LG vārda reģistrētu tādu dabasgāzes daudzumu, kāds nepieciešams mūsu mājsaimniecību vajadzībām nākamajai sezonai, lai augsta tirgus pieprasījuma apstākļos šī gāze netiktu pārdota tālāk, informē ministrija.

Līdz ar to valdība jau savlaicīgi ir radījusi apstākļus, ka gadījumā, ja LG nespēs pildīt normatīvajos aktos uzlikto pienākumu, to nodrošinās AS Latvenergo un AS Conexus Baltic Grid un mājsaimniecības saņems dabasgāzi ierastajā apjomā un par iepriekš noteikto cenu.

Dabasgāzes  apjoms saistīto lietotāju apgādei apkures sezonā veido 1150 GWh, līdz ar to līdz šā gada 30.septembrim LG uzlikts pienākums minēto dabasgāzes apjomu uzglabāt Inčukalna PGK. Savukārt no 1.oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim uz katra mēneša pirmo datumu krātuvē jābūt vismaz tādam dabasgāzes apjomam, kas atbilst starpībai starp 1 150 GWh un saistītajiem lietotājiem faktiski piegādāto apjomu no 2022. gada 1. oktobra līdz iepriekšējā mēneša pēdējam datumam. Publiskajam tirgotājam nav tiesību šos krājumus nodot citiem sistēmas lietotājiem.

Savukārt AS Conexus Baltic Grid noteikts pienākums pastāvīgi kontrolēt, lai saistīto lietotāju vajadzībām nepieciešamais dabasgāzes apjoms būtu Inčukalna PGK rīcībā. Līdz ar to AS Conexus Baltic Grid var noraidīt LG tirdzniecības pieprasījumus par dabasgāzes izņemšanu vai nodošanu citiem lietotājam, kura rezultātā tas nespētu nodrošināt dabasgāzes piegādi mājsaimniecībām. Papildus AS Conexus Baltic Grid uzdots pienākums informēt Ekonomikas ministriju un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju par dabasgāzes rezervju apjomiem.

youtube icon
Abonēt youtube