Foto: Pixabay

Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca šā gada janvārī vairākkārt rakstiski vērsusies pie slimnīcas A2 korpusa būvniekiem SIA “Velve” ar prasībām pildīt līgumsaistības, pilnībā veikt pelējuma skartā teju 8000 kvadrātmetru lielā pagrabstāva demontāžu, kā arī apmaksāt līgumsodu 448 733,99 eiro apjomā, kas aprēķināts par būvnieka kavētajiem darbiem.

Šā gada 22.janvārī SIA “Velve” adresētajā vēstulē Stradiņa slimnīca norāda, ka būvnieks līdz šim nav izpildījis 2020.gada 27.augustā noslēgtajā būvniecības līgumā minētos darbu izpildes nosacījumus, kā arī tiek būtiski kavēti plānotie būvdarbu izpildes termiņi un naudas plūsma. Tā rezultātā iestājies Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļu neapguves risks. Tāpat konstatēta neatbilstoša būvdarbu izpildes kvalitāte – piemēram, gandrīz 8000 kvadrātmetru plašajā pagrabstāvā nav novērsts pelējums – un ikdienas būvniecības procesa norise, kā arī darbu progress neatbilst tam, par kādu abas puses vienojušās, informē Stradiņa slimnīca.

Stradiņa slimnīcas jaunbūvējamā korpusa A2 pagrabstāvā atklāts pelējums būvnieka nolaidības dēļ. Pelējuma klātbūtne ir kategoriski nepieļaujama telpās, kurās paredzēts uzturēties pacientiem un ārstniecības personālam. Saskaņā ar projektu teju 8000 kvadrātmetru plašajā pagrabstāvā paredzēts izvietot operāciju bloku, kam ir īpaši augstas drošības prasības.

Lai gan ēkas būvnieks SIA “Velve” vairākkārt īstenojis pasākumu pelējuma likvidēšanai pagrabstāvā, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR (BIOR) jaunākais 2024.gada 8.janvārī veiktās testēšanas pārskats liecina, ka pelējums pagrabstāvā joprojām nav novērsts un šobrīd parādās arī augšējos objekta stāvos.

“Pašlaik cīnāmies ar virkni problēmu, ko izraisījusi būvnieka nespēja pienācīgi veikt tam uzticētos un līgumā noteiktos uzdevumus, un tas ir mūsu pienākums – pieprasīt no SIA “Velve” atbildību par savas neizdarības sekām. Pretējā gadījumā tas var maksāt mūsu nākotnes pacientu dzīvības un medicīnas personāla veselību. Pelējuma klātbūtne ir bīstama jebkāda veida telpās, nerunājot jau par ārstniecības vai operācijas bloka telpām. Mūsuprāt, tas pat nav apspriežams – ēkai jābūt ne tikai tehniski gatavai, bet arī kvalitatīvai un drošai, jo pacientu un mūsu medicīnas personāla drošība un veselība ir pirmajā vietā,” uzsver Stradiņa slimnīcas pagaidu valdes priekšsēdētājs Lauris Vidzis.

Pelējuma riski identificēti vairākkārt, un jau 2021.gada 26.oktobra būvsapulču protokolā norādīts, ka pagrabstāvā jaunizbūvētās ģipškartona starpsienas uzsūc mitrumu no nokrišņiem, kā rezultātā var attīstīties pelējums. Neskatoties uz būvuzraudzības rekomendācijām būvniekam un ierakstiem, ko būvuzraudzība 2022.gada 21.februārī veikusi elektroniskajā kvalitātes kontroles sistēmā, norādot, ka būvniekam strikti jāievēro sausās būves sistēmas rekomendācijas un norādījumi, piemēram, veicot sausās būves sistēmas izbūves darbus, jāizvairās no šokveida temperatūras paaugstināšanās telpā un jānodrošina ēkas slēgta norobežojošā konstrukcija, aizsardzība pret lietu un nelabvēlīgiem klimatiskajiem apstākļiem, nepieciešamības gadījumā izmantojot pagaidu risinājumus, – būvnieks to nav veicis. To apliecinājis arī 2022.gada 20.aprīļa defektu akts, kurā minēts, ka komisija, veicot apsekošanu, konstatējusi ģipškartona sienu profilu koroziju un pelējumu, ūdeni ģipškartona starpsienās un ģipškartonu loksnēs.

Slimnīca uzsver, ka laikposmā no 2021.gada 26.oktobra līdz pat šim brīdim būvē sistemātiski ir konstatēts pelējums, vairākkārt atsevišķās būves zonās noņemti paraugi, saņemtas apstiprinošas analīzes par pelējuma statusu. SIA “Velve” īstenotie pasākumi pelējuma likvidācijai, tostarp pelējuma nomazgāšana, kas vizuāli rada iespaidu, ka pelējums iznīdēts, nav vainagojušies rezultātiem. To apliecinājuši arī pēdējie BIOR testēšanas pārskati – pelējums ir klātesošs jaunbūvē, tas attīstās, turklāt minēto apstākli pastiprina arī tas, ka objektā netiek uzturēts atbilstošs mikroklimats.

Saskaņā ar noslēgto būvniecības līgumu Stradiņa slimnīca vēstulē pieprasījusi SIA “Velve” pilnībā demontēt jaunbūves pagrabstāva iekšējās konstrukcijas un līdz 2024.gada 26.janvārim iesniegt dokumentus un informāciju, kas apliecinātu būvnieka spēju īstenot darbus pagrabstāva iekšējo konstrukciju un inženierkomunikāciju pilna apjoma demontāžai, būvdarbu plānu, būvdarbu veicēju skaitu, plānoto pasākumu plānu un tehnisko līdzekļu skaitu būves mikroklimata uzturēšanai un pelējuma novēršanai, praktiski realizējamu laika plānu būvdarbu pabeigšanai un objekta nodošanai ekspluatācijā, darbu izpildes plānu pa nedēļām, apliecinājumu par resursu (tajā skaitā speciālistu, cilvēkresursu, materiālu, tehnoloģiju, finanšu resursu) pietiekamību darbu izpildei, piesaistāmo apakšuzņēmēju sarakstu, noslēgto līgumu ar apakšuzņēmējiem kopijas, kā arī apliecinājumu par finanšu resursu pieejamību sekmīgai projekta turpināšanai.

Papildus minētajām prasībām PSKUS būvniekam nosūtījis arī vēstuli, kurā, balstoties uz savstarpēji noslēgto būvlīgumu, informē būvnieku par līgumsoda piedziņu par darbu kavējumu 448 733,99 eiro apmērā, kas tiks ieturēts no SIA “Velve” kārtējās ikmēneša būvdarbu izpildes samaksas.

A2 ēkā paredzēts izvietot Neatliekamās medicīnas centru, operāciju bloku, Intensīvās terapijas un reanimācijas nodaļu, Dzemdību nodaļu, Ķiruģijas nodaļu, Uroloģijas nodaļu, Neiroloģijas nodaļu (tajā skaitā insulta vienību), Neiroķirurģijas nodaļu, Jaundzimušo intensīvās terapijas un aprūpes nodaļu, Ginekoloģijas nodaļu, Otorinolaringoloģijas nodaļu, Ambulatorās ķirurģijas centru (dienas stacionāru), Sievietes un bērna veselības klīnikas ambulatoro daļu, Diagnostiskās radioloģijas institūtu un Mutes, sejas un žokļa ķirurģijas nodaļu. Minētie profili un nodaļas un to ārstniecības un aprūpes personāls padziļināti un vairākās iterācijās sadarbībā ar ārvalstu ekspertiem tika iesaistīti telpu plānošanā, to funkcionālā un telpiskā izvietojuma un pakalpojumu sniegšanas apjomu noteikšanā, kā arī plānoto struktūrvienību izvietojuma izvērtēšanā.

Lasiet arī: Vācot līdzekļus iespējai atgriezties Latvijā, rīkos Vijas Vētras 101. dzimšanas dienas koncertu

Lasiet arī: Bijusī teātra aktrise Ilona Balode nospēlējusi lomu jaunajā filmā Pastkarte no Romas

Lasiet arī; FOTO | Hokejista Merzļikina mamma atklāj savu mākslas darbu personālizstādi

Lasiet arī: VIDEO | Svinot 15. gadu jubileju, Musiqq izdod romantisku singlu un izziņo koncertu

Lasiet arī: Plīvurā un līgavas kleitā – Samanta Tīna publisko kāzu foto

Lasiet arī: Ko atklāj tava likteņa matrica – horoskops 2024. gadam

Seko mums arī Facebook, X, Instagram un Draugiem!

youtube icon
Abonēt youtube