Foto: Unplash.com

Tuvākajos divos gados īpaša uzmanība tiks pievērsta dzimumu līdztiesības veicināšanai darba tirgū, mazinot dzimumu stereotipus un īstenojot mērķētus pasākumus, lai mazinātu dzimumu segregāciju darba tirgū, darba samaksas atšķirības starp sievietēm un vīriešiem un sniegtu atbalstu veiksmīgākai darba un ģimenes dzīves saskaņošanai.

To nosaka Labklājības ministrijas sagatavotais “Plāns sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanai 2021.-2023.gadam”, kas otrdien, 17.augustā, izskatīts un pieņemts valdības sēdē.

Plāna sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanai 2021.-2023.gadam mērķis ir nodrošināt integrētu, mērķtiecīgu un efektīvu politiku, kas sekmē sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju īstenošanu.

Mērķa sasniegšanai Labklājības ministrija nosaka trīs rīcības virzienus: sieviešu un vīriešu vienlīdzīgas tiesības un iespējas darba tirgū un izglītībā, ar dzimumu saistītas vardarbības un vardarbības ģimenē novēršana un dzimumu līdztiesības integrētās pieejas stiprināšana nozaru politikās.

Plāna ietvaros tiks īstenoti pasākumi, lai mazinātu iecietību pret vardarbību ģimenē un ar dzimumu saistītu vardarbību, aktualizējot šos jautājumus plašākā sabiedrībā, vienlaikus pilnveidojot iesaistīto speciālistu zināšanas un prasmes darbā ar vardarbībā cietušajiem un vardarbību veikušajiem.

Lasiet arī: Rīta kafija sarunājas | Vardarbība ir sabiedrības kopēja problēma, tā nav privāta lieta

Iecerēts arī būtiski stiprināt valsts pārvaldes sadarbību ar NVO un dažādu sabiedrības grupu pārstāvjiem, nodrošinot, ka sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanas pasākumi ir atbilstoši to mērķauditorijām un faktiskajām sabiedrības vajadzībām.

Tāpat tiks īstenoti pasākumi, lai stiprinātu politikas veidošanā un ieviešanā iesaistīto speciālistu izpratni par dzimumu līdztiesību un tās sasaisti ar nozaru politikām, vienlaikus stiprinot arī starpinstitūciju dzimumu līdztiesības principu piemērošanā praksē.

youtube icon
Abonēt youtube