Astroloģe Inita Dilāne ziņo, ka no 10.maija līdz 3.jūnijam Merkurs būs retrogrādā pozīcijā.

Retrogrādā Merkura laikā parasti ir novēroti pārpratumi komunikācijā, pazūd svarīgi papīri, dokumenti, informācija var tik pārprasta, nesaprasta, rodas apvainošanās, baumas un pat aizmāršība. Tikšanās un sarunātais šajā periodā var atcelties un pārcelties. Palielinās arī kļūdu skaits dokumentos, ierakstos, rezervācijās. Raksturīga arī neuzmanība satiksmē uz ceļa. Var gadīties dažādi misēkļi ar naudas pārskaitījumiem, avioreisiem, bagāžām un sabiedriskā transporta kustības sarakstiem. Šo laiku visvairāk izjūt tie, kuri darbojas ar klientiem, datu bāzēm, transportu, tirdzniecību, loģistiku.

Šoreiz šis laiks būs īpaši jaudīgs. Tāpēc nav vēlams iegādāties telefonus, datorus, elektroiekārtas, ceļojumu biļetes un veikt rezervācijas un pasūtījumus internetā. Taču, kā par spīti, tieši šajā laikā telefonu un datori visvairāk arī plīst, lūzt un zūd.

Taču velns nav tik melns kā viņu mālē, jo šim laikam ir arī pozitīvas iezīmes: tas mudina atgriezties pie iesāktā, nepabeigtām mācībām, lai aizpildītu tukšos zinību laukus, iesāktiem projektiem, lai tos paveiktu kvalitatīvāk, jēgpilnāk un pamatīgāk. Atgriezties vietā, kur reiz jau ir būts. Brīnišķīgs laiks, lai tiktos ar sen neredzētiem draugiem, jo var gadīties tā, ka satiksi kādu pilnīgi nejauši. Tādu, ko neesi redzējis gadus desmit, piecpadsmit… Īstais laiks, lai atsauktu atmiņā kādu jautrāku pagātnes stāstu un atjaunotu iepriekšējās attiecības! Atceries, ja šajā laikā kāds dodas prom, kaut kas pazūd, šķietami izbeidzas liela iespējamība, ka tas viss pēc kāda laika atgriezīsies!

* Planēta Merkurs atbild par visa veida komunikāciju, saziņas ierīcēm, tirdzniecību, darījumiem, sakariem, satiksmi, pārvietošanos, ceļojumiem, informāciju, mācībām (kursiem), dokumentiem, kaimiņiem, reklāmu. Retrogrādā Merkura laikā aktuālas un misēkļiem piepildītas kļūst šīs iepriekšminētās jomas taču katram konkrētie izpausmes veidi var būt/nebūt dažādi – atkarībā no katra paša individuālā horoskopa un attiecīgās zonas, ko Mekurs pārvalda.

Lai veiksmīgs un vērtīgām atklāsmēm piepildīts šis laiks, novēl astroloģe Inita Dilāne.

youtube icon
Abonēt youtube