Foto: Pixabay/Tho-Ge

Līdz ar pavasara atnākšanu Latvijā ik gadu aktīvi atsākas apslēpto dārgumu meklēšana ar metāla detektoriem. Pati par sevi nodarbe nav aizliegta, taču meklētājiem jāņem vērā Latvijā spēkā esošie normatīvie akti, informē Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde (NKMP).

Saskaņā ar Civillikumu, aizliegts meklēt apslēptu mantu svešā īpašumā. Likumu pārkāpjot, atrastais pieder zemes īpašniekam. Taču valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu teritorijā un aizsardzības zonā jāņem vērā arī likums “Par kultūras pieminekļu aizsardzību”, kas aizliedz izmantot metāla detektorus bez Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes (NKMP) atļaujas. Piederības jautājumā svarīgs atrastās mantas datējums – senlietas, kas vecākas par 1701. gadu, pieder valstij. Par atrastu senlietu, vai iespējamu senlietu, neatkarīgi no atrašanas vietas, piecu dienu laikā jāziņo NKMP.

Martā NKMP saņēma ziņu par atrastām monētām. Senlietu atradējs, Edijs Haberkorns dalās, ka bija dzirdējis par pienākumu senlietas nodot valstij, taču ar likumiem iepazinies salīdzinoši nesen.

Sākotnēji mēģinājis sazināties ar Latvijas Nacionālo vēstures muzeju, taču pēcāk, meklējot informāciju kā rīkoties, atradis norādes uz NKMP. Atradumus uz Trīs Brāļiem atvedis pats, kur saticis Kultūras priekšmetu aprites daļas ekspertu, arheologu Mārci Kalniņu. Eksperts arī pastāstījis sīkāk par to, ko tieši gadījies atrast.

Kopumā atradumu veido desmit senlietas – deviņas monētas un viens no sudraba šiliņa izgatavots monētpiekariņš. Vairums monētu datējamas ar 1662. – 1665.gadu un kaltas Rīgā, Zviedrijas valdnieku Kārļa XI un Kārļa Gustava valdīšanas laikā, bet viens vara solīds Žečpospolitas valdnieka Jana Kazimira II Vāsas valdīšanas laikā kalts Viļņā. Nedaudz vecāks ir atrastais Rīgas brīvpilsētā kaltais šiliņš – datējams ar 1575. gadu. Uz šiliņa aversā attēlots Rīgas pilsētas ģerbonis – pilsētas vārti ar diviem torņiem un lauvas galvu vārtos, ģerboni aptver leģenda CIVITATIS RIGENSIS (latv. Rīgas pilsētas). Reversā redzams Rīgas pilsētas mazais ģerbonis – sakrustotas pilsētas atslēgas virs kurām krusts ar ciparu 7 kreisajā pusē un ciparu 5 labajā pusē, kuru aptver leģenda MONE NOVA ARGENTEA (latv. Jaunā sudraba monēta). Savukārt monētpiekariņš izgatavots no monētas, kas datējama ar laiku no 1509. līdz 1524.gadam, un ir Livonijas ordeņa mestra Valtera fon Pletenberga un Rīgas arhibīskapa Jaspera Lindes kopkalums. Monētas aversā centrā aplī redzams Valtera fon Pletenberga dzimtas ģerbonis, bet reversā centrā aplī esošais attēls, kurā vajadzētu būt Jaspera Lindes dzimtas ģerbonim – vairogam ar liepu centrā, korozijas dēļ nav saskatāms.

Atradumus nododot, tika sastādīts pieņemšanas – nodošanas akts, un monētas, pēc to kultūrvēsturiskās vērtības izvērtēšanas, tiks nodotas glabāšanā Latvijas Nacionālajam vēstures muzejam, kurā tās būs pieejamas visiem interesentiem un tiks uzglabātas atbilstošos apstākļos. Savukārt atradējs no NKMP saņems ekspertu veidotus detalizētus atrasto senlietu aprakstus un foto.

Jautāts, vai nav bijis vēlmes atrastās monētas paturēt sev, Haberkorns atzīst, ka, lai arī zināmu kārdinājumu jutis, saprotot atraduma nozīmi vēstures izpētes kontekstā, par vajadzību monētām nonākt muzejā, nešaubījies.

Kā apliecinājis arī Kalniņš, nereti vērtīgākā ir nevis pati senlieta, bet gan informācija par to, kur un kā tā tikusi atrasta. Ārpus zināmām senvietām atrastas senlietas arvien palīdz atklāt jaunus kultūras pieminekļus un var būt par aizsākumu būtiskiem atklājumiem par mūsu vēsturi. Haberkorns gan pauž viedokli, ka, lai veicinātu senlietu nonākšanu muzejos, valstij būtu nopietni jāapdomā iespēja atradējam piešķirt kompensāciju, vai arī, gadījumos, kad atrastā senlieta pati par sevi nav pārāk vērtīga, pēc informācijas dokumentēšanas, to varētu atdot atradējam.

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde pateicas visiem senlietu atradējiem, kuri godprātīgi, atbilstoši likumam, ziņo par atradumiem, sekmējot Latvijas vēstures izzināšanu.

Lasiet arī: VIDEO | Astrologs Račs: Karš Ukrainā būs ļoti ilgs

Lasiet arī: VIDEO | Dzelzs vilks izdod singlu par pavasari un izmēģina mākslīgo intelektu

Lasiet arī:  Nedēļas horoskops: 5. – 11. aprīlis

Lasiet arī: Ieguldot 60 miljonus eiro, Lucavsalā plāno izbūvēt nacionālo futbola stadionu

Lasiet arī: Lelde Ceriņa: Viss atnāk tad, kad tam ir vispareizākais laiks

Lasiet arī: «Labākais brauciens!» – Didrihsone atklāj, cik viņai izmaksājis ceļojums uz Bali

Seko mums arī Facebook, X, Instagram un Draugiem!

youtube icon
Abonēt youtube